DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoistatistik DEN   057 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.YAŞAR SERTDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Biyoistatistiksel bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği
Temel biyoistatistik terimler: parametre, istatistik, değişkenler, olasılık ve olasılık dağılımları,veriler ve özelliklerine göre özetleme yöntemler, karar verme: tahmin ve önemlilik testleri, ilişki ve ilişkinin tanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Biyoistatiğin diş heimliğinde ne amaçla kullanıldığını kavrar
2) öğrenci değişkenlerin tiplerine göre özetleme yapmayı bilir
3) Öğrenci değişken tiplerine uygun grafikleri bilir
4) öğrenci risk faktörü tanımı yapabilir ve örnek verebilir
5) Gözlemsel ile deneysel araştırmalar arasındaki farkı bilir
6) basit rastgele, tabakalı ve küme örnekleme yöntemlerinin genel özelliklerini bilir
7) p değerinin anlamını bilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş tanışma Tanışma Anlatım
Soru-Cevap
2 Veri tipleri ve tanımlar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
3 Diş hekimliğinde veri kaynakları Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Özetleme yöntemleri Sürekli değişkenler (Tablo ve grafik) Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Özetleme yöntemleri kesikli değişkenler (Tablo ve grafik) Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Tartışma
Problem Çözme
6 Biyoistatistiğin diş hekimliğinde uygulama alanı Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Risk faktörleri tanım ve diş hekimliğinde örnekler Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
8 Ara Sınav Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Yazılı Sınav
9 Gözlemsel araştırmalar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
10 deneysel araştırmalar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
11 Örnekleme yöntemleri Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
12 Biyoistatistikte Dağılımlar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
13 Biyoistatistikte Dağılımlar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
14 istatistiksel karar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
15 Risk faktörlerin/ilişkilerin saptanması Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar