DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hekimliğinde Anestezi Uygulamaları DEN   066 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ALPAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİLGÜN ALPAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş Hekimliği öğrencilerine anestezi hakkında teorik ve pratik eğitim vermek
Dersin İçeriği
Sedasyon, genel anestezi, intravenöz anestetikler, inhaler anestetikler, lokal anestezik ajanlar, resüsitasyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci sedasyonun amacını ve kimlere uygulandığı hakkında bilgi sahibi olur
2) Sedasyon türlerini öğrenir
3) Sedatif ilaçları öğrenir
4) Genel anestezi triadını ve ASA sınıflandırmasını öğrenir
5) Genel anestezi endikasyon ve kontrendikasyonlarını öğrenir
6) intravenöz genel anestetik ilaçları öğrenir
7) MAC değerini öğrenir, inhalasyon ajanlarını öğrenir
8) Ara sınav
9) Ameliyathane de hastaya yaklaşımın değerlendirilmesi
10) Ameliyathane de hastaya yaklaşımın değerlendirilmesi
11) Lokal anestetik ajanların tanınması
12) Kardiyopulmoner arrest ve resüsitasyon tanımlarını öğrenir. Mavi kodu öğrenir
13) Temel yaşam desteğini öğrenir
14) Temel yaşam desteğini maket üzerinde uygular
15) Temel yaşam desteğini maket üzerinde uygular


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sedasyon Sedasyon hakkında bilgi toplamak
2 Sedasyon türleri nelerdir Sedasyon sınıflamasının öğrenilmesi
3 Sedatif ilaçlar Sedatif ilaçlar çalışılmalıdır
4 Genel anestezi triadı ve ASA sınıflaması Genel anestezi ve ASA sınıfalması araştırılır
5 Genel anestezi endikasyon ve kontrendikasyonları genel anestezi endikasyonları ve kontrendikasyonları çalışılır
6 İntravenöz genel anestetik ilaçlar intravenöz genel anestetik ilaçlar konusu okunur
7 İnhaler genel anesthetik ilaçlar ve MAC İnhaler genel anesthetik ilaçlar ve MAC hakkında bilgi toplanır
8 Ara Sınav Ara sınav
9 Ameliyathane de hastaya yaklaşımın değerlendirilmesi Ameliyathane de gözlem
10 Ameliyathane de hastaya yaklaşımın değerlendirilmesi Ameliyathane de gözlem
11 Lokal anestetik ilaçlar Lokal anestetil ilaçlar öğrenilir
12 Kardiopulmoner arrest ve resusitasyon Resusitasyon öğrenilir
13 Temel yaşam desteği Temel yaşam desteği algoritması nedir öğrenilir
14 Uygulamalı temel yaşam desteği eğitimi Maket üzerinde uygulama dikkatlice gözlenmelidir
15 Uygulamalı temel yaşam desteği eğitimi Maket üzerinde uygulama dikkatlice gözlenmelidir
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar