DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Restoratif Diş Tedavisi II DEN   332 5 2 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zehra SÜSGÜN YILDIRIM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZELİHA GONCA BEK KÜRKLÜ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiZEHRA SÜSGÜN YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dişi oluşturan yapıların histolojisi ve fizyolojisini öğrenmek, dişlerin gelişimsel hastalıkları ve bunların oluşturacağı işlevsel ve estetik sorunların tedavisini öğrenmek, bunun yanısıra sonradan meydana gelen ve diş bütünlüğünün bozulmasına yol açan çürük, travma gibi her türlü etkenin tedavisi için kullanılacak yöntem ve materyalleri anlamak, bu materyalleri plastik ve çekilmiş dişler üzerinde uygulamak
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında;Dişi oluşturan yapıların histolojisi ve fizyolojisi, dişlerin gelişimsel hastalıkları ve bunların oluşturacağı işlevsel ve estetik sorunların tedavisi, bunun yanısıra sonradan meydana gelen ve diş bütünlüğünün bozulmasına yol açan çürük, travma gibi her türlü etkenin koruyucu yöntemlerle tedavisi için kullanılacak yöntem ve materyallerin anlatılması ve laboratuvarda bu teknik ve materyallerin uygulanması yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlam diş dokusu ve çürük diş dokusunu ayırt edebilme
2) Diş çürüğü oluşum nedenlerini bilmek ve engellemek için yapılacaklara hakim olmak
3) Diş çürüğünü temizlemek ve dolgu için diş kavitesini hazırlamak
4) Hangi dolgu materyalini ne zaman, nasıl ve hangi materyaller ile kullanabileceğini bilmek
5) Diş dolgusunu yaptıktan sonra meydana gelebilecek komplikasyonları ve önlemlerini bilmek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çürüğün Oluşumu ve Oluşumunu Sağlayan Faktörler/Ön Alt Bölge Plastik Dişlerde Black III Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Çürüğün Histopatolojisi/Ön Alt Bölge Plastik Dişlerde Black IV Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Dental Plağın Oluşumu/Ön Alt Bölge Plastik Dişlerde Black V Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Çürük ve Diet/Ön Üst Bölge Plastik Dişlerde Black III Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Çürük etkinliğinin değerlendirilmesi Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Çürük Teşhisi/Ön Üst Bölge Plastik Dişlerde BlackI V Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Tükürük/Üst Premolar Bölge Plastik Dişlerde Black I Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Tükürük/Üst Premolar Bölge Plastik Dişlerde Black I Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Çürük ve Tükürük/Alt Premolar Bölge Plastik Dişlerde Black II Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Çürük önleme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Diş çürüklerinin klinik özellikleri ve tanı yöntemleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Ağız hijyeni,diş dizileri, diş morfolojisinin çürük oluşumuındaki etkileri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Dentin Hassasiyet/Alt Premolar Bölge Plastik Dişlerde Black I Sınıflandırmasına Göre Kavite Açma Prensipleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Dentin hassasiyeti tedavileri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Dolgu maddelerinin sınıflandırılması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Ara Sınav Yazılı sınav ve Performans değerlendirme Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar