DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Anatomisi ve Fizyolojisi DEN   107 1 1 5 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Koray SOYGUN
Dersi Verenler
Doç. Dr.KORAY SOYGUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1. Dental yapıların normal anatomik, fizyolojik ve biyomekanik ilişkilerini ayırt edebilmeli, 2. Normal dentisyonun şekil ve kontur ilşkilerini ayırt edebilmeli ve tanımlayabilmeli, 3. Çizim ve mum modelaj yöntemleri ile, daimi dişlerin morfolojilerinin dış görünümlerinin ve kesit görünümlerini tanımlayabilmeli, tasvir edebilmeli ve türetebilmeli, 4. Daimi dişlerin bölümlerini adlandıra bilmeli, 5. Dişlerin form ve konturlarının klinik farklılıklarını tanımlayabilmelidir.
Dersin İçeriği
Daimi dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini değerlendirmek ve temel modelaj becerilerini uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini tartışabilecektir
2) Dişlerin bölümlerini, yapılarını ve içeriğini açıklar
3) Diş hekimliği laboratuar malzemelerini tanır ve kullanabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, müfredatın sunumu, Diş anatomisi ve fizyolojisine giriş, Preklinik: preklinik çalışma kurallarının anlatımı, yıl boyunca kullanılacak malzemeler listesinin sunumu Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
2 Fonksiyon ve terimler Preklinik: Alınan malzemelerin tanıtılması, nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verilir. Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
3 Dişlerin dizilimi ve sınıflandırılması Preklinik: Üç boyutlu şekillerin yapımı Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
4 Maksiler santral diş Preklinik: Maksiler santral dişe ait görüntülerin milimetrik kağıt da çizimi, santral diş yontu demosrasyonu Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
5 Maksiler lateral diş Preklinik: Maksiler lateral dişe ait görüntülerin milimetrik kağıt da çizimi, santral diş yontu çalışması Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
6 Mandibuler insizör dişler Preklinik: Mandibuler incisor dişler milimetrik kağıt da çizim, maksiller santral diş yontu çalışması Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
7 Maksiler kanin Preklinik: Maksiler Kanin milimetrik da kağıt çizim, Mumdan kanin diş yontu demosrasyonu Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
8 Mandibuler kanin Preklinik: Kanin milimetrik kağıt çizim, Mumdan maksiler kanin diş yontu Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
9 Maksiler 1. Ve 2 Premolar Preklinik: Maksiler 1. Ve 2 Premolar çizim Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
10 Mandibuler 1. Ve 2. Premolar Preklinik: Mandibuler 1. Ve 2. Premolar çizim Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
11 Maksiler 1. Molar Preklinik: Maksiler 1. Molar çizim, mum demosrasyon Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
12 Maksiler 2. Molar Preklinik: Maksiler 1. Molar diş yontu Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
13 Mandibuler 1. Molar Preklinik: Mandibuler 1. Molar çizim Mandibuler 1. Molar mum yontu demosrasyon Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
14 Mandibuler 2. molar Preklinik: Mandibuler 2. Molar çizim, mandibuler 1. Molar yontu Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Ödev
15 Alçı materyalleri Preklinik : Telafiler Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Ara Sınav Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve öğrencilere verilecek olan ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar