DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoloji DEN   201 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYŞE DOĞAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.KEREM TUNCAY ÖZGÜNEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BESİM ÖZAYKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SANLI SADİ KURDAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücre fizyolojisi, Sinir sistemi, kas,kardiyovasküler sistem,solunum sistemi,sindirim sistemi,böbrek ve endokrin sistemlerinin fizyolojik işlergelerini anlatmak
Dersin İçeriği
Vücut sıvı bölükleri ve genel prensipler Hücre zarı ve zardan madde geçişi Diffüzyon ve denge potansiyeli,hücrelerarası iletişim Aksiyon potansiyeli, sinir hücresi, akson, aksonik akım Sinaptik ve nöromüsküler ileti İskelet kasında kontraksiyonun moleküler mekanizması ve kontraksiyon tipleri, sumasyon, Düz kasın elektriksel ve mekanik özellikleri Sinapslardaki elektriksel olaylar,Sinaptik aktivitenin kimyasal iletimi Sinapslarda inhibisyon, fasilitasyon,Sinaptik aktivitenin kimyasal iletimi Duyu organları, impulsların başlaması Refleks yayı, gerilme ve polisinaptik refleksler Otonom sinir sistemiDuyular, tad ve koku Göz ve görme işlevi,İşitme ve denge Sinir sisteminin motor fonksiyonlar Sinir sisteminin entellektüel işlevleri Uyku-uyanıklık mekanizmaları ve beynin elektriksel etkinliğin fizyolojisi,Eritrositler, eritropoez,eritropoetin Kan oluşumu, beyaz kan hücrelerinin fonksiyonları İmmun sistemin gelişimi Hücresel immünite, lenfokinler, sitokinler Kan grupları,plazma proteinleri ve trombositler Hemostaz fizyolojisi, Kalp kasının eksitasyonu ve uyarının iletimi EKG ve temel özellikler,kalbin anormal ritmleri Kalp siklusunda mekanik olaylar Arteryel ve jügüler nabız, kalp sesleri Kalp debisi, ölçümü, kontrol eden faktörler Hemodinamik,damarlar ve kapiller yatakfizyolojisi, Arteryel ve arteriolar dolaşım, kapiller dolaşım Lenfatik ve venöz dolaşım Kardiovasküler düzenleyici mekanizmalar, dolaşımın lokal regülasyonu Dolaşımın sistemik regülasyon mekanizmaları Serebral dolaşım, kalp dolaşımı Özel dolaşım sistemleri Egzersizde ve hemorajik şokta kardiovasküler yanıt Bayılma, hipertansiyon ve kalb yetmezliğinde kardiovasküler yanıtlarının fizyolojisi, Gaz yasaları ve solunum mekaniği Akciğer volüm ve kapasiteleri Akciğer dolaşımı ve solunum sisteminin diğer fonksiyonları O2, CO2 taşınımı ve kan tamponları,Egzersiz ve hipokside solunumun düzenlenmesi, Solunumun düzenlenmesi, Böbreğin fonksiyonel organizasyonu, renal filtrasyon Tübüler fonksiyon, renal kan akımı Renal konsantrasyon dilüsyon Su ve ozmolalite düzenlenmesi Potasyum, Kalsiyum ve Fosfat homeostazı Asit-baz regülasyonu, Motilite genel prensipleri,Gastrointestinal kanal hormonları yutma, özefagus ve gastrik motilite, kusma ince kalın barsak motilitesi ve defekasyon Gastrointestinel sekresyon: Tükrük ve mide Gastrointestinal sekresyon: Pankreas,karaciğer ve safra Sindirim ve emilim:karbonhidrat ve protein Sindirim ve emilim: tuz ve su emilimi,kalsiyumi demir ve lipid emilimi, Tüm vücut metabolizması Enerji dengesi ve bazal metabolizma Hormonlar ve etki mekanizmaları Pankreas hormonları kalsiyum metabolizması ve kemik Hipotalamus ve hipofiz hormonları, büyüme fizyolojisi Troid hormonları Sürrenal korteks ve medulla hormonlarının fizyolojisi, Hipofizer gonadotropinler, puberte, menopoz Erkek üreme sistemi Dişi üreme sistemi Gebelik Doğum, prolaktin ve laktasyon Termoregülasyon Yaşlanma fizyolojisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vücut sıvı bölükleri ve genel prensipler Hücre zarı ve zardan madde geçişi Diffüzyon ve denge potansiyeli,hücrelerarası iletişim Aksiyon potansiyeli, sinir hücresi, akson, aksonik akım Sinaptik ve nöromüsküler ileti İskelet kasında kontraksiyonun moleküle
2) Düz kasın elektriksel ve mekanik özellikleri Sinapslardaki elektriksel olaylar,Sinaptik aktivitenin kimyasal iletimi Sinapslarda inhibisyon, fasilitasyon,Sinaptik aktivitenin kimyasal iletimi Duyu organları, impulsların başlaması Refleks yayı, gerilme ve
3) Duyular, tad ve koku Göz ve görme işlevi,İşitme ve denge Sinir sisteminin motor fonksiyonlar Sinir sisteminin entellektüel işlevleri Uyku-uyanıklık mekanizmaları ve beynin elektriksel etkinliğin fizyolojisini öğrenir
4) Eritrositler, eritropoez,eritropoetin Kan oluşumu, beyaz kan hücrelerinin fonksiyonları İmmun sistemin gelişimi Hücresel immünite, lenfokinler, sitokinler Kan grupları,plazma proteinleri ve trombositler Hemostaz fizyolojisini öğrenir
5) Kalp kasının eksitasyonu ve uyarının iletimi EKG ve temel özellikler,kalbin anormal ritmleri Kalp siklusunda mekanik olaylar Arteryel ve jügüler nabız, kalp sesleri Kalp debisi, ölçümü, kontrol eden faktörler Hemodinamik,damarlar ve kapiller yatakfizyoloj
6) Arteryel ve arteriolar dolaşım, kapiller dolaşım Lenfatik ve venöz dolaşım Kardiovasküler düzenleyici mekanizmalar, dolaşımın lokal regülasyonu Dolaşımın sistemik regülasyon mekanizmaları Serebral dolaşım, kalp dolaşımı Özel dolaşım sistemleri Egzersizde
7) Gaz yasaları ve solunum mekaniği Akciğer volüm ve kapasiteleri Akciğer dolaşımı ve solunum sisteminin diğer fonksiyonları O2, CO2 taşınımı ve kan tamponları,Egzersiz ve hipokside solunumun düzenlenmesi, Solunumun düzenlenmesini öğrenir
8) Böbreğin fonksiyonel organizasyonu, renal filtrasyon Tübüler fonksiyon, renal kan akımı Renal konsantrasyon dilüsyon Su ve ozmolalite düzenlenmesi Potasyum, Kalsiyum ve Fosfat homeostazı Asit-baz regülasyonu öğrenir
9) Motilite genel prensipleri,Gastrointestinal kanal hormonları yutma, özefagus ve gastrik motilite, kusma ince kalın barsak motilitesi ve defekasyon Gastrointestinel sekresyon: Tükrük ve mide Gastrointestinal sekresyon: Pankreas,karaciğer ve safra Sindir
10) Tüm vücut metabolizması Enerji dengesi ve bazal metabolizma Hormonlar ve etki mekanizmaları Pankreas hormonları kalsiyum metabolizması ve kemik Hipotalamus ve hipofiz hormonları, büyüme fizyolojisi Troid hormonları Sürrenal korteks ve medulla hormonl
11) Hipofizer gonadotropinler, puberte, menopoz Erkek üreme sistemi Dişi üreme sistemi Gebelik Doğum, prolaktin ve laktasyon Termoregülasyon Yaşlanma fizyolojisini öğrenir
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vücut sıvı bölükleri ve genel prensipler Hücre zarı ve zardan madde geçişi Diffüzyon ve denge potansiyeli,hücrelerarası iletişim Power point sunu ve interaktif yöntem Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Aksiyon potansiyeli, sinir hücresi, akson, aksonik akım Sinaptik ve nöromüsküler ileti İskelet kasında kontraksiyonun moleküler mekanizması ve kontraksiyon tipleri, sumasyon Power point sunu ve interaktif yöntem
3 Düz kasın elektriksel ve mekanik özellikleri Sinapslardaki elektriksel olaylar,Sinaptik aktivitenin kimyasal iletimi Power point sunu ve interaktif yöntem
4 Sinapslarda inhibisyon, fasilitasyon,Sinaptik aktivitenin kimyasal iletimi Duyu organları, impulsların başlaması Refleks yayı, gerilme ve polisinaptik refleksler Otonom sinir sistemi Power point sunu ve interaktif yöntem
5 Duyular, tad ve koku Göz ve görme işlevi,İşitme ve denge Sinir sisteminin motor fonksiyonlar Sinir sisteminin entellektüel işlevleriUyku-uyanıklık mekanizmaları ve beynin elektriksel etkinliği Power point sunu ve interaktif yöntem
6 Eritrositler, eritropoez,eritropoetin Kan oluşumu, beyaz kan hücrelerinin fonksiyonları Power point sunu ve interaktif yöntem
7 İmmun sistemin gelişimi Hücresel immünite, lenfokinler, sitokinler Power point sunu ve interaktif yöntem Yazılı Sınav
8 Kan grupları,plazma proteinleri ve trombositler Hemostaz Power point sunu ve interaktif yöntem
9 Kalp kasının eksitasyonu ve uyarının iletimi Power point sunu ve interaktif yöntem
10 EKG ve temel özellikler,kalbin anormal ritmleri Power point sunu ve interaktif yöntem
11 Kalp siklusunda mekanik olaylar Power point sunu ve interaktif yöntem
12 Arteryel ve jügüler nabız, kalp sesleri Power point sunu ve interaktif yöntem
13 Nabız,Kalp debisi, ölçümü, kontrol eden faktörler,hemodinami,venler,kapiller yatak Power point sunu ve interaktif yöntem
14 Lenfatik ve venöz dolaşım Kardiovasküler düzenleyici mekanizmalar, dolaşımın lokal regülasyonu Dolaşımın sistemik regülasyon mekanizmaları Serebral dolaşım, kalp dolaşımı Power point sunu ve interaktif yöntem
15 Özel dolaşım sistemleri Egzersizde ve hemorajik şokta kardiovasküler yanıt Bayılma, hipertansiyon ve kalb yetmezliğinde kardiovasküler yanıt Power point sunu ve interaktif yöntem
16-17 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar