DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Protetik Diş Tedavisi I DEN   205 3 1 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yurdanur UÇAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.YURDANUR UÇAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin sabit protetik restorasyon ve tam protez yapabilme becerisini kazandırmak
Dersin İçeriği
Bu ders sabit ve total protez olarak iki modülden oluşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci preparasyon becerisi kazanır
2) Öğrenci sabit protetik restorasyon ve tam protez aşamalarını öğrenir
3) Öğrenci sabit protetik restorasyon ve tam protez aşamalarını başarılı bir şekilde uygular
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Preparasyon prensipleri, anterior metal seramik köprü preparasyonu (fantom çenelerde) Ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
2 Anterior metal seramik köprü preparasyonu (fantom çenelerde) Ders notları
3 Anterior metal seramik köprü preparasyonu (fantom çenelerde) Ders notları
4 Anterior metal seramik köprü preparasyonu (fantom çenelerde) Ders notları
5 Anterior metal seramik köprü preparasyonu (fantom çenelerde) Ders notları
6 Posterior metal seramik köprü preparasyonu (fantom çenelerde) Ders notları
7 Posterior metal seramik köprü preparasyonu (fantom çenelerde) Ders notları
8 Posterior metal seramik köprü preparasyonu (fantom çenelerde) Ders notları
9 Posterior metal seramik köprü preparasyonu (fantom çenelerde) Ders notları
10 Posterior metal seramik köprü preparasyonu (fantom çenelerde) Ders notları
11 Direk ve indirek geçici kron yapımı Ders notları
12 Direk ve indirek geçici kron yapımı Ders notları
13 Direk ve indirek geçici kron yapımı Ders notları
14 Direk ve indirek geçici kron yapımı Ders notları
15 Metal seramik köprü ölçü işlemi ve model hazırlama (fantom çenelerde) Ders notları
16-17 Ara Sınav Ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar