DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endodonti I DEN   209 3 1 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Adile Şehnaz YILMAZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ADİLE ŞEHNAZ YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.AYŞİN DUMANİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, pulpa ve periapikal dokuların yapısını oluşturan hücresel elemanları ve hastalıklarını tanımlamak, endodontik tedavide kullanılan aletleri saymak ve bu tedaviye hazırlık için gerekenleri sıralamak, tanı ve tedavi planlaması yapabilmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde, pulpa ve pariapikal dokuların biyolojisi ve patolojisi, temel Endodontik kavramlar, kullanılan malzemeler, hastaya yaklaşım, tanı ve tedavi planlaması ile olgu sunumları yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endodonti alanındaki gelişmeleri tarihsel bir yapı çerçevesinde anımsar.
2) Pulpa ve periapikal dokuların biyolojisi ve patolojisini ve bunların fonksiyonlarını tanımlar.
3) Endodontik tedavide kullanılan aletlerin, malzemelerin isimlerini söyler ve gördüğü zaman bunları tanır.
4) Kanal tedavisinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını sıralar.
5) Kök kanal tedavisi yapmak için gerekli hazırlıkları listeler.
6) Giriş kavitesi preparasyonu prensiplerini ve pulpa anatomisini tanımlar.
7) Tek seanslı kanal tedavisini hangi durumlarda yapacağını listeler.
8) Endodontik açıdan tanı ve tedavi planlaması yaparken nelere dikkat edeceğini tanımlar.
9) Hastaya yaklaşım ve iletişim kurma becerilerini dramatize eder.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endodontinin Tarihçesi Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
2 Pulpa ve Kök Ucu Dokularının Biyolojisi Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
3 Pulpa ve Kök Ucu Dokularının Biyolojisi Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
4 Kök Kanal Tedavisinde Kullanılan Aletler Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
5 Giriş Kavitesi Preparasyonu ve Pulpa Anatomileri Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
6 Pulpa ve Kök Ucu patolojileri Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
7 Pulpa ve Kök Ucu patolojileri Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
8 Pulpa ve Kök Ucu patolojileri Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
9 Endodontide Hasta Eğitimi ve İletişimi Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
Rol Oynama
10 Endodontide Teşhis ve Tedavi Planlaması Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
11 Endodontide Teşhis ve Tedavi Planlaması Ders kitapları, ders notları, slaytlar
12 Kök Kanal Tedavisinin Endikasyon ve Kontrendikasyonları Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
13 Tek seansta yapılan kök kanal tedavileri Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
14 Endodontik Tedaviye Hazırlık ve İzolasyon Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
15 Klinik olgular ve tartışma Ders kitapları, ders notları, slaytlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Ara Sınav Ders kitapları, ders notları, slaytlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar