DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Periodontoloji I DEN   321 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cenk HAYTAÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZCAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET CENK HAYTAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
3. Sınıf öğrencilerine, periodontal dokuların anatomik, histolojik ve fizyolojik özelliklerinin öğretilmesi ve normal sağlıklı dokulardan hastalıklı dokulara doğru geçişte patogenezin anlaşılarak, doğru teşhis konulmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Periodontal dokuların yapısal özellikleri, sağlık kriteleri, hastalık belirtileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler normal periodontal doku kriterlerini değerlendirir
2) Periodontal doku anatomisi ve histolojisinin bilir
3) Periodontal hastalığın etyolojik faktörlerinin anlar
4) Periodontal hastalığın mikrobiyolojisini bilir
5) Periodontal hastalıkların immunolojisi ve patogenezinin anlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Periodontal Dokular (Dişeti, Alveolar Kemiği, Periodontal Ligament, Sement) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
2 Periodontal Dokular (Dişeti, Alveolar Kemiği, Periodontal Ligament, Sement) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
3 Periodontal Dokular (Dişeti, Alveolar Kemiği, Periodontal Ligament, Sement) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
4 Dişler Üzerinde Biriken Eklentiler (Materia Alba, Plak, Kalkulus, Lekeler) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
5 Dişler Üzerinde Biriken Eklentiler (Materia Alba, Plak, Kalkulus, Lekeler) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
6 Dişler Üzerinde Biriken Eklentiler (Materia Alba, Plak, Kalkulus, Lekeler) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
7 Dişeti Hastalıklarının İmmunolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
8 Dişeti Hastalıklarının İmmunolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
9 Dişeti Hastalıklarının Mikrobiyolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
10 Dişeti Hastalıklarının Mikrobiyolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
11 Patogenez Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
12 Patogenez Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
13 Dişeti Hastalıklarının Epidemiyolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
14 Dişeti Hastalıklarının Epidemiyolojisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
15 Dişeti Hastalıklarının Etyolojisi (Yerel Etkenler, Sistemik Etkenler, Sistemik Hastalıklar, İlaçlar, Hormonlar) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar