DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hekimliği Ergonomisi ve Hasta-Sağlık Çalışanı Güvenliği DEN   323 5 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.FUNDA GÜLAY KADIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimi adaylarının mesleki uygulamalarını yapacakları klinikleri ergonomik olarak tasarlamalarını, kas-iskelet sistemi hastalıklarından korunacak biçimde ergonomi kurallarına, dört elli diş hekimliği ilkelerine ve güvenlik kurallarına uygun bir biçimde çalışabilmelerini olanaklı kılmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında ergonomi ilkeleri, postür sorunları, ergonomik diş hekimliği aletleri, dört elli diş hekimliği, kas iskelet sistemi hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yöntemleri, iş kolaylaştırma-hareket tasarrufu ilkeleri, hasta-sağlık çalışanı güvenliği sorunları ve kuralları bulunmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekimliği ergonomisine ilişkin temel kavramları açıklar ve örneklendirir.
2) Mesleğini uygularken hatalı pozisyonlardan kaynaklanacak meslek hastalıklarını açıklar ve korunmak için önlemler alır.
3) Dört elli diş hekimliğinin önemini açıklar ve dört elli çalışabilmek için gerekli alt yapıyı hazırlar.
4) Ergonomi ilkelerinin önemini bilir ve mesleki yaşamına uygular.
5) Hastanın güvenliği için kurallara uygun bir biçimde çalışır.
6) Dental ekibin güvenliği için kurallara uygun bir biçimde çalışır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve Ders Programını Tanıtma kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
2 Ergonomi ve İnsan Mühendisliği Bilimi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
3 Ergonomiye İlişkin Terim ve Kavram Bilgisi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
4 Makroergonomi, Organizasyonel Ergonomi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
5 Fiziksel Ergonomi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
6 Bilişsel Ergonomi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
7 Dental Ergonomiye Giriş kaynaklardan araştırma Proje Temelli Öğrenme
8 Diş Hekimliği Ergonomisinin Bileşenleri kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
9 Diş Hekimliğinde Propriyoseptif Türev kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
10 Diş Hekimliği Tedavilerinde Hekimin Ergonomik Konumları kaynaklardan araştırma Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Diş Hekimliği Tedavilerinde Hastanın Ergonomik Konumları kaynaklardan araştırma Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Diş Hekimliği Ergonomisi Açısından İş Kolaylaştırma Yöntemleri kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
13 Diş Hekimliği Ergonomisi Açısından Hareket Tasarrufu İlkeleri kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
14 Diş Hekimliğinde Ergonomik İyileştirme Programı kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
15 Ergonomi Antropometri İlişkisi kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Ara Sınav kaynaklardan araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar