DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dental İmplantoloji DEN   503 9 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZCAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZCAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET KÜRKCÜ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU EVLİCE1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ORHUN EKREN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.MEHMET EMRE BENLİDAYI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.UFUK TATLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliğinde implant uygulamaları ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Dersin İçeriği
İmplant tarihçesi ve terminolojisi,Dental-klinik (protetik değerlendirme),Medikal, radyolojik değerlendirme, Dental implantolojide tedavi planlamada kullanılan güncel teknoloji,Tam veya parsiyel dişsiz ağız sınıflandırılması,Dental implant biyomateryalleri, Dental implant biyomekaniği, Dental implant uygulamalarında anatomik ve fizyolojik değerlendirme, Dental impantı çevreleyen yumuşak ve sert dokular, Dental implant yerleştirme protokolleri ve ikinci aşama cerrahisi, İmplant yerleşimini takiben gerçekleşen erken biyolojik olaylar,İmplant öncesi augmentasyon yöntemleri, Alt ve üst çene tam veya parsiyel dişsizlik tedavi seçenekleri, Dental implant oklüzyonu, Stent hazırlama, İmplant çevresi yumuşak doku idamesi ve periimplantitis (İmplant üstü restorasyonlarda oral hijyen ve hasta takibi),İmplant plastik cerrahisi, Dental implant başarı kriterleri, Vaka tartışmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmplant hastasının değerlendirir.
2) implant tedavisinde doğru endikasyon ve planlamalar yapar.
3) implant cerrahisini teorik olarak öğrenir.
4) implant tedavisinde başarı kriterlerini öğrenir.
5) komplikasyonlar ve tedavi yöntemlerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmplant tarihçesi ve terminolojisi Kaynak kitapların okunması
2 Dental-klinik (protetik değerlendirme) Kaynak kitapların okunması
3 Medikal, radyolojik değerlendirme Kaynak kitapların okunması
4 Dental implantolojide tedavi planlamada kullanılan güncel teknolojiler Kaynak kitapların okunması
5 Tam ve bölümlü dişsiz ağız sınıflandırılması Kaynak kitapların okunması
6 Dental implant biyomateryalleri Kaynak kitapların okunması
7 Dental implant biyomateryalleri Kaynak kitapların okunması
8 Dental implant biyomekaniği Kaynak kitapların okunması
9 Dental implant biyomekaniği Kaynak kitapların okunması
10 Dental implant uygulamalarında anatomik ve fizyolojik değerlendirme Kaynak kitapların okunması
11 Dental implant uygulamalarında anatomik ve fizyolojik değerlendirme Kaynak kitapların okunması
12 Dental impantı çevreleyen yumuşak ve sert dokular Kaynak kitapların okunması
13 Dental impantı çevreleyen yumuşak ve sert dokular Kaynak kitapların okunması
14 Dental implant yerleştirme protokolleri ve ikinci aşama cerrahisi Kaynak kitapların okunması
15 İmplant yerleşimini takiben gerçekleşen erken biyolojik olaylar Kaynak kitapların okunması
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar