DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
AB-Türkiye İlişkileri DEN   113 1 3 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Azime Aslı BİLGİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye-AB ilişkileri gerek tarihsel ve hukuksal gerek ekonomik ve siyasi açılardan değerlendirilerek, ilişkilerin neden ve nasıl etkilendiği ve geleceğinin nasıl şekilleneceği ele alınmaktadır.
Dersin İçeriği
Türkiye AB ilişkileri gerek tarihsel ve hukuksal gerek ekonomik ve siyasi açılardan değerlendirilerek, ilişkilerin neden ve nasıl etkilendiği ve geleceğinin nasıl şekilleneceği ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'nin AB içerisindeki farklı statüsünü kavramak
2) gümrük birliğinin temel dinamiklerini anlamak
3) Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği hakkında bilgi sahibi olmak
4) Ortaklık hukuktan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri kavramak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 AB-Türkiye ilişkilerinin tarihçesi: 1960-1990 Okuma Anlatım
Tartışma
2 90lardan bugüne AB-Türkiye İlişkileri Okuma Anlatım
Tartışma
3 AB-Türkiye Ortaklık İlişkisinin Kuruluşu Okuma Anlatım
Tartışma
4 AB Genişleme Politikası ve Türkiye Okuma Anlatım
Tartışma
5 Koşulluluk ve Türkiye'ye Etkisi Okuma Anlatım
Tartışma
6 Ara sınav
7 Ekonomik Bütünleşme Modelleri ve Gümrük Birliği Okuma Anlatım
Tartışma
8 AB-Türkiye Gümrük Birliği İlişkisi Okuma Anlatım
Tartışma
9 Türkiye'nin AB'ye ekonomik entegrasyonu Okuma Anlatım
Tartışma
10 AB-Türkiye Ortaklık İlişkisinin Kurumsal YApısı Okuma Anlatım
Tartışma
11 AB-Türkiye Ortaklık Hukuku Kapsamında Malların Serbest Dolaşımı Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
12 AB-Türkiye Ortaklık Hukuku KApsamında İşçilerin Serbest Dolaşımı Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
13 AB-Türkiye Ortaklık Hukuku KApsamında İş Kurma Serbestisi ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 Türk Vatandaşları ve Vizesiz Seyahat Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
15 Avrupa Kimliği ve Türkiye Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar