DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik * BBP   110 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
Prof. Dr.SALİH KAFKAS1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genetik konusundaki temel kavram ve konuları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders; genetiğe giriş ve kavramlar, mitoz ve mayoz bölünme, mendel genetiği, mendel genetiğinde sapmalar, cinsiyetin belirlenmesi ve eşey kromozomları, kromozom mutasyonları, DNA yapısı, DNA-kromozom ilişkisi, DNA nın bulunduğu organeller, DNA yı incelememizi kolaylaştıran organeller, DNA Replikasyonu, genetik şifre ve transkripsiyon, translasyon ve protein konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetiğe Giriş ve Kavramlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Mitoz ve Mayoz Bölünme Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Mendel Genetiği Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Mendel Genetiğinden Sapmalar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Cinsiyetin Belirlenmesi ve Eşey Kromozomları Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Kromozom Mutasyonları Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 DNA nın Yapısı ve Özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 DNA-Kromozom İlişkisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 DNA nın Bulunduğu Organeller ve Özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 DNA yı incelememizi Kolaylaştıran Enzimler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 DNA Replikasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Genetik Şifre ve Transkripsiyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Translasyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Genel Tekrar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders ile ilgili bilgilerin okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar