DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mekanizasyon * BBP   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Serdar ÖZTEKİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET SERDAR ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretimde ürün kayıpları azaltarak, üründe nitelik ve nicelik artışı için kullanılan tarım makinaları ve teknolojilerin tanıtımı
Dersin İçeriği
Tarımsal mekanizasyona giriş, tarımda enerji, içten yanmalı motorlar, traktörler, toprak işleme, ekim-dikim, gübreleme, sulama, hasat-harman, hasat sonu işlemlerde mekanizasyon uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımda Enerji Ders notlarından çalışma yapılması
2 İçten yanmalı motorlar Ders notlarından çalışma yapılması
3 Tarım makinaları işletmeciliği Ders notlarından çalışma yapılması
4 Ergonomi Ders notlarından çalışma yapılması
5 İşletmecilik, makina seçim süreci Ders notlarından çalışma yapılması
6 Toprak işleme makinaları Ders notlarından çalışma yapılması
7 Ekim makinaları Ders notlarından çalışma yapılması
8 Ara Sınav Ders notlarından çalışma yapılması
9 Dikim makinaları Ders notlarından çalışma yapılması
10 Gübreleme Ders notlarından çalışma yapılması
11 Sulama makinaları Ders notlarından çalışma yapılması
12 Hasat makinaları Ders notlarından çalışma yapılması
13 Harman makinaları Ders notlarından çalışma yapılması
14 Hasat sonu işlemler Ders notlarından çalışma yapılması
15 Depolama tekniği Ders notlarından çalışma yapılması
16-17 Final Sınavı Ders notlarından çalışma yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar