DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örtüaltı Sebzeciliği * BBP   304 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Örtüaltı yetiştiriciliği sistemlerinin tanıtılması, örtüaltı yetiştiriciliği prensiplerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Farklı örtüaltı sistemlerinin tanımlanması ve birbirlerinden ayırt edilmesi, sera kurulumuna etkili olan ekolojik, ekonomik ve sosyal faktörler, sera kurulmasında etkili teknik faktörler, serada sebze yetiştiriciliğinin genel prensipleri (bitki dikim yoğunluğu, budama ve askıya alma, tozlanma ve döllenmeye yardım, sulama, gübreleme ve hasat)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örtüaltı yetiştiriciliğinin tanımının yapılması, tarımda bitkisel üretimde ayrılan farklı yanları, sağladığı faydalar. Uygulama : Öğrencilerin çalışma gruplarına ayrılması, her grup için farklı bir sebze türü verilmesi. Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Örtüaltında bitki yetiştirme sistemlerinin sınıflandırılması. Uygulama: Fidelerin seraya öğrenciler tarafından dikilmesi. Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Örtüaltı tarımının tarihçesi, Türkiye ve dünyada örtüaltı tarımının genel durumu (istatistikler). Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım yapmaları Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Seraların farklı şekillerde sınıflandırılması 1 Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon. sulama vb. Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Seraların farklı şekillerde sınıflandırılması 2 Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon. sulama vb. Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Sera kurulması sırasında etkili olan ekolojik, ekonomik ve sosyal faktörler. Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon, sulama uygulamaları. Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Seranın kurulumunda etkili teknik faktörler 1 Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon, sulama uygulamaları. Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara Sınav ra sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmalı
9 Seranın kurulumunda etkili teknik faktörler 2. Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon, sulama uygulamaları. Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Seralarda iklimlendirme-1 : ısıtma, serinletme ve soğutme, ışıklandırma. Uygulama: Bu hafta teorik derste anlatılan sera iklimlendirme sistemlerinin uygulama alanındaki seralarda görsel olarak tanıtılması. Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon, sulama ve hasat uygulamaları. Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Seralarda iklimlendirme 2 : havalandırma, nemlendirme, CO2 gübrelemesi Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Serada toprak hazırlığı 1 : bitki atıklarının temizliği, toprak işleme, tuzluluğun giderilmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Serada toprak hazırlığı 2 : toprak organik maddesini artırma, toprak dezenfecsiyonu, topraksız yetiştiriciliğe giriş Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Seralarda farklı yetiştirme dönemleri, örtüaltı tarımı için uygun sebze tür ve çeşit seçiminde etkili faktörler, seraya dikim. Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon, sulama ve hasat uygulamaları. Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Seralarda budama, tozlanma ve döllenmeye yardım, sulama, gübreleme ve fertigasyon konularının genel olarak tanıtılması ve açıkta yetiştiricilikten farklılıklarının vurgulanması. Uygulama: Önceki haftalarda bizzat yaparak öğrendikleri budama işlemlerinin pekiştirilmesi. Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, sulama ve hasat uygulamaları Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Final Sınavı Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmalı.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar