DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitk. Isl. Mol. Yönt. * BBP   352 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
Prof.Dr.SALİH KAFKAS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyoteknolojinin tanımı, uygulama alanları ve bitki ıslahında kullanımı.
Dersin İçeriği
Bu ders; biyoteknolojinin tanımı ve uygulama alanları, doku kültürü laboratuvarı organizasyonu, embriyo kurtarma ve embriyo kültürü, somatik embriyogenesis ve organogenesis, haploid bitki eldesi, protoplast kültürü ve somatik melezleme, bitkilere gen aktarma yöntemleri, moleküler genetik laboratuvar organizasyonu, DNA, RNA yapılarının İncelenmesi, PCR mekanizması, genetik markırlar: morfolojik ve biyokimyasal markırlar, moleküler markır teknolojisi ve GDO ve Dünyadaki durumu konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-