DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Projelendirme MU   404 8 0 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bülent ÖZEKİCİ
Dersi Verenler
Doç.Dr.HATIRA TAŞKIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, bir öğretim üyelerinin danışmanlığı altında öğrencilerin bir araştırmayı planlaması, yürütmesi, sonuçlandırması ve bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde getirme becerilerini geliştirmektir
Dersin İçeriği
Öğrencinin eğilimine göre araştırma konusunu belirlenmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi ve denemenin yürütülmesi, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve araştırmanın bir rapor halinde yazılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma, planlama, uygulama, problem çözme, değerlendirme ve yorum yapma becerilerini geliştirebilecektir.
2) Yapacağı çalışmanın mesleki açıdan önemini ortaya koyabilecektir.
3) Mesleki bilgi ve becerilerini araştırma yaptığı konuda kullanabilecektir.
4) Gerekli bilgiye ulaşabilmek amacıyla disiplinlerarası çalışmalarda ve girişimlerde bulunabilecektir.
5) Elde ettiği bilgileri mantıksal bir sırayla değerlendirebilecektir.
6) Edindiği bilgileri ve çalışmalarına ait sonuçları düzgün bir metin halinde sunabilecektir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)