DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Tarihi ve Deontolojisi * ZMS   451 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım devrimini sağlayan koşullar, tarımın uygarlık tarihi içindeki yeri ve önemi, tarımın bugünü ve geleceği hakkında asgari bilgileri vermek, Ziraat Mühendisliğinin özlük hakları, Ziraat mühendisliği ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında farkındalık yaratmak, mesleğin yürütülmesinde toplumsal sorumluluk, mesleki dayanışma ve meslek etiği bilinci kazandırmak
Dersin İçeriği
Tarım Tarihinin tanımı ve kapsamı; Tarım öncesi topluluklarda avcılık, toplayıcılık; Tarım Devrimi; Mezopotamya, Mısır ve Anadolu da tarım; Sanayi devrimi ve tarıma etkileri; Cumhuriyet Döneminde tarım; Ziraat Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Türkiye de Ziraat Mühendisliği hakkındaki mevzuat; Ziraat mühendislerinin mesleki örgütleri; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, amaç ve işlevleri; Tarımsal Etik Kavramı ve Teorileri; Güncel tarımsal etik sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-