DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Normal Dağılım oyf.nu ve özellikleri, ortalama ve standart sapmanın hesaplanması, standart normal dağılım tablosunun kullanılması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Binom dağılımına normal yaklaşım, süreklilik düzelticisi ve olasılık hesaplanması, olasılık verildiğinde tablo kullanılması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Bazı sürekli dağılımlar ve özellikleri, Örnekleme ve örneklem seçim yöntemleri, Veri Analizine giriş, Frekans tablosu, Histogram, frekans çokgeni çizimi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, medyan, mod, geometrik ortalama, harmonik ortalama) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Dağılım Ölçüleri, Dal yaprak gösterimi, Kutu çizimi, Değişim katsayısı Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Örnekleme Dağılımları ve tahmin etme, Nokta tahmin, tahmin edici, Örneklem ortalaması ve varyansının özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kitle ortalaması için aralık tahmini, t-dağılımı, (sigma biliniyor ve bilinmiyor iken), ki-kare, F dağılımı, örneklem büyüklüğünün hesaplanması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Kitle varyansı için aralık tahmini, İki kitle ortalamasının farkı için aralık tahmin (kitle varyansları biliniyor; bilinmiyor) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Kitle varyanslarının oranı için aralık tahmini, binom parametresi p için aralık tahmini, iki binom parametresinin farkı için aralık tahmini Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Hipotez testlerine giriş, basit hipotezlerin testi, kitle ortalaması için hipotez testi (Kitle varyansı biliniyor, bilinmiyor) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Kitle varyansı için hipotez testi, İki kitlenin ortalamaları farkı için hipotez testi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Kitle ortalamalarının eşitliği için hipotez testi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Ki-kare önemlilik testleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Sınıflandırma tabloları ve problem çözme Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final sınavı anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar