DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik * BBP   101 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Burak KOÇAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN CENGİZ DARICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Botaniğe giriş ve kısımlarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Botaniğe giriş ve kısımları, Sitoloji, Hücre içindeki bileşikler (Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar), Histolojiye giriş, Bölünür dokular, Bölünmez dokular, Orgonografi, Vejetatif organlar (Kök, gövde ve yaprak), Generatif organlar (Çiçek, çiçek durumları), Meyve, Tohum ve üreme tipleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Botaniğe giriş ve kısımları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
2 Sitoloji Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
3 Hücre içindeki bileşikler (Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
4 Hücre içindeki bileşikler (Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
5 Histolojiye giriş Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
6 Bölünür dokular Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
7 Bölünmez dokular Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
8 ara sınav ara sınav
9 Orgonografi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
10 Vejetatif organlar (Kök, gövde ve yaprak) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
11 Vejetatif organlar (Kök, gövde ve yaprak) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
12 Generatif organlar (Çiçek, çiçek durumları) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 Meyve Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
14 Tohum ve üreme tipleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
15 Tohum ve üreme tipleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
16-17 Final sınavı Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar