DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim * BBP   104 2 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zeliha BARUT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZELİHA BARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik Resim çizim yöntemleri, kullanılan işaret ve semboller ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılarak resim çizmeyi ve okumayı öğrenme vizyonu kazandırılması
Dersin İçeriği
Teknik resmin tanımı ve amacı, geometrik çizimler, yay çizimleri, izdüşümler, görünüş çıkarma ve epür çizimleri, ölçülendirme, perspektif çizimleri ve örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik resmin tanımı, önemi, resim aletlerinin kullanılması ve bakımı resim kağıdı çeşitleri, ölçüleri, antetler, vs. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
2 Çizgi ve çeşitleri, yanlış ve doğru çizim örnekleri, yazı ve çeşitleri, ölçekler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
3 Geometrik Çizimler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
4 Geometrik çizimler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
5 Geometrik çizimler ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
6 Yay çizmleri ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
7 Geometrik çizimler ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
8 1.Ara sınav 1. Ara sınavına kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
9 Üç görünüşün tanımı ve üç görünüş çıkarma teknikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
10 Üç görünüş çıkarma alıştırmaları ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
11 Kesit alma tekniği ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
12 Ölçülendirme ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
13 Perspektif çizimi ve teknikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
14 2. Ara sınav 1. arasınavından sonra 2. arasınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
15 Dönem içi ödev değerlendirme Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
16-17 Yarı yıl sınavı Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar