DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik * BBP   107 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş. Gör.Dr. Ayşe ÇOBANKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik ve modern fizikteki temel konuları kapsamaktadır. Bütün doğa bilimlerinin ana kaynağı fiziktir. Fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermektir. Ayrıca Gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktır. Verilen problemleri, Fiziğin temel prensip ve kavramları anlamadan çözmenin mümkün olmadığını öğrencilere anlatarak, konuları doğru olarak algılamanın ve anlamanın önemini vurgulamaktır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimize fiziği sevdirmek için, fiziğin mühendislik bilim dalı üzerindeki rolünü pratik örneklerle gösterilmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Fizik ve Ölçme Bir Boyutta Hareket Vektörler İki Boyutlu Hareket Hareket Kanunları Dairesel Hareket İş ve Enerji Potansiyel Enerji Enerjinin Korunumu Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Sabit bir Eksen Etrafında bir Katı Cisimlerin Dönme Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum Statik Denge Elastikiyet.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar, Rasyonel ve Gerçel Sayılar Sayı Ekseni Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
2 Aralıklar , Sıralama ve Eşitsizlikler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
3 Mutlak değer ve Mutlak değerli eşitsizlikler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
4 Fonksiyon kavramı, tanım ve değer kümeleri bulma ve fonkiyon çeşitleri Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
5 Artan azalan fonksiyonlar, ters fonksiyonlar Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
6 Trigonometrik fonksiyonlar Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
7 Limit kavramı ve limitin bazı özellikleri Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
8 Ara Sınav Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
9 Yanlı limitler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
10 Sonsuz ve sonsuzda limtler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
11 Süreklilik kavramı ve Sürekli fonksiyonlara örnekler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
12 Süreklilik ile ilgili bazı teoremler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
13 Süreksizlik tipleri Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
14 Süreklilik ile ilgili problem çözme Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
15 Alıştırmalar Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması
16-17 Final sınavı Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar