DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Biyokimyası BBP   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yıldız KAÇAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.YILDIZ KAÇAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde temel biyokimyasal olayları kavrayabilmek.
Dersin İçeriği
Bu ders; biyokimya ve metabolizma, metabolizma için gerekli maddeler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, lipitler, enzimler-koenzimler, vitaminler, organların ve dokuların özel biyokimyasal fonksiyonları, metabolik enerjinin oluşturulması ve depolanması, fotosentez ve solunum konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2) Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3) Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
4) Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5) Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6) Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7) Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8) Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9) Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10) Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11) Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12) Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13) Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14) Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokimya ve Metabolima Biyokimyaya giriş Metabolizma için gerekli maddeler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Proteinler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Nükleik Asitler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Karbonhidratlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Lipidler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Enzimler-Koenzimler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Vitaminler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Organların ve Dokuların Özel Biyokimyasal Fonksiyonları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
9 Ara Sınav Sınavın Hazırlanması Yazılı Sınav
10 Metabolik Enerjinin Oluşturulması ve Depolanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Fotosentez Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Fotosentez Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Solunum Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Solunum Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Genel Tekrar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yıl Sonu Sınavı Sınavın Hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar