DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoloji * BBP   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerkürenin tanınması, yerkabuğunun bileşimi ve değişimine etki eden faktörleri öğrenmek ve bu özelliklerin toprak açısından önemini kavramak
Dersin İçeriği
Yerkürenin tanıtımı, mineraller ve kayaçlar, zemin ve toprak oluşumu, bu oluşumların tarım ve mühendislik özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeoloji biliminin tanımlanması, Yeryuvarı ve yerin iç yapısı, Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
2 Mineraller, kayaçların yapı taşları Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
3 Mağmatik kayaçlar, Plütonizma Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
4 Volkanizma ve volkanlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
5 Ayrışma, aşınma ve toprak Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
6 Çökeller ve çökel (sedimanter) kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
7 Metamorfizma ve metamorfik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
8 Arasınav Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
9 Levha tektoniği Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
10 Depremler Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
11 Kütle hareketleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
12 Akarsular Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
13 Yeraltı suyu ve su döngüsü Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
14 Jeolojik zaman ve fosiller Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
15 Buzullar ve Buzullaşma Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak
16-17 Final sınavı Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar