DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zooloji * BBP   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Elif ORUÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSAADET PINAR ÖZALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücrenin biyolojik organizasyonunu, biyomoleküllerin yapı ve işlevlerini öğrenmek Bilimsel araştırma yöntemlerini kavramak ve uygulamak Konuyla ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularında tartışabilir
Dersin İçeriği
Biyolojinin temel alanları, hücrenin ve canlı organizmanın moleküler organizasyonu, yapı ve fonksiyon ilişkisi, araştırmalarda bilimsel yöntem

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zoolojinin dalları ve canlıların özellikleri Tartışma
2 Bilimsel yöntem Tartışma
3 Canlının kimyasal organizasyonu, su ve suyun önemi canlıların sınıflandırılması Tartışma
4 Biyomoleküllerin yapı ve işlevleri Tartışma
5 Hücre, organeller Tartışma
6 Hücre döngüsü Tartışma
7 Hayvansal dokular Tartışma
8 ara sınav Tartışma
9 Kalıtım Tartışma
10 Protein sentezi Tartışma
11 Beslenme Tartışma
12 Vitamin ve mineral maddeler Tartışma
13 Ekoloji Tartışma
14 Ekosistem Tartışma
15 Biyolojik çeşitlilik Tartışma
16-17 Final sınavı Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar