DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce I   2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Muhittin ERSUNGUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENEL DURMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler günlük ifadeleri ve ihtiyaç duyacakları kalıplardan oluşan temel deyimleri öğrenir, anlar ve bu ifadeleri kullanır. Kendisini veya başkalarını nasıl tanıtacağını öğrenir. Nerede yaşadığı, ne işle meşgul olduğu, niye bir yabancı dil öğrendiği gibi sorulara cevap verir. Eğer karşısındaki kişi yavaşça ve anlaşılır bir şekilde konuşursa onunla iletişime geçer.
Dersin İçeriği
Selamlama, isimler, sayılar, günler, aylar, mevsimler, bu, şu, saat kaç

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Can understand sentences ad frequently used expressions related to areas of immediate relevance (e.g basic personal and family information)
2) Can exchange information on familiar and routine matters
3) Can understand the main points of a text related to everyday life
4) Can produce simple connected text on topics of personal interest
5) Can describe his/her background in simple terms
6) Can deal with situations in an area where the language is spoken
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introducing yourself-plurals-what is /are-to be questions-nationalities and countries Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
2 Possessive (s) and adjectives-present simple-Describing a special/typical day Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
3 Present simple questions and negatives-adjectives-verbs-nouns Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
4 Talking about a holiday- a, an, any, some Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
5 Talking about possessions-have/has got Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
6 Talking about sports you like/hate-verb -ing Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
7 Asking for information in a shop- there is /are a, an, any, some Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
8 Adverbs of frequency-class survey on weekend activities Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
9 Prepositions of place-telling where things are- present continuous for now Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
10 Midterm test (visa) Midterm test (visa) Yazılı Sınav
11 Making requests-ordering food and drinks in a cafe-canfor ability Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
12 Past simple of be and regular verbs-discussion what you did last week Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
13 Past simple irregular verbs Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
14 Interviewing your partner and writing an article Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
15 Repetition Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
16-17 Final Exam Final Exam Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar