DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme Bilgisine Giriş * BBP   124 2 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Derya ÖNDER
Dersi Verenler
Prof. Dr.DERYA ÖNDER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Basit ve gelişmiş ölçme aletlerini kullanarak yeryüzü üzerindeki arazi parçalarının biçim ve büyüklüklerinin ölçmek
Dersin İçeriği
Basit ölçme aletleri ile yapılan yatay ölçmeler, dik inme ve çıkma aletleri; küçük arazi parçalarının ölçüm yöntemleri(üçgenlere ayırma, ortogonal yöntem), plan çizimi; alan hesapları, aplikasyon, nivelman; nivelman işlerinde kullanılacak aletler, yatay mesafe ve yatay açı okumaları, yükseklik okumaları, profil ve yüzey nivelmanı, ölçmelerin kağıt üzerine geçirilmesi; plan üzerinden alan ölçmeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı, ölçme çeşitleri, ölçü birimleri, basit ölçme aletleri ve bunlarla yapılan işlemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
2 Uzunluk ölçmeleri, uzunluk ölçmelerinin karşılaştırılması, ölçmelerde yapılan hatalar ve hata sınırları, arazi uygulamaları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
3 Dik inme ve dik çıkma işlemleri ve ödev konularının verilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
4 Basit araçlarla ve gönye ile prizmalarla yapılan işlemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
5 Basit ölçme araçları ile yapılan işlemlerin arazide uygulaması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
6 Alanların ölçülmesi hesaplanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
7 Arazide alan ölçümünün uygulaması (uzunluk ölçümü, dik inme ve dik çıkma yöntemleri uygulanarak arazi ölçümü) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
9 Yükseklik ölçme yöntemleri, nivelman aletlerinin tanıtımı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
10 Ara sınav sınava hazırlık
11 Nivelman çeşitleri, kontrolü ve düzeltilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
12 Arazide nokta nivelmanı ile boyuna profil nivelmanın uygulaması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
13 Enine profil nivelmanı ve profillerin çizimi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
14 Yüzey nivelmanı ve ödev konularının verilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
15 Teodolitin tanıtımı ve teodolitte hatalar ve bunların kontrolü ile düzeltilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar