DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Sebzecilik * BBP   201 3 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nebahat SARI
Dersi Verenler
Prof.Dr.NEBAHAT SARI1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SAADET BÜYÜKALACA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen sebze tür ve çeşitlerini tanımak; bitkisel, agronomik ve ekolojik özelliklerini bilmek; üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını tartışmak; bitkilerin gen merkezleri, yetiştirme teknikleri, bahçe kurma konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek.
Dersin İçeriği
Sebze kavramı, diğer kültür bitkilerinden farklılıkları, sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri, dünyadaki ve ülke ekonomisindeki yerleri, gen merkezleri, bahçe tesisi, çoğaltma teknikleri, toprak ve ekim-dikim yerleri hazırlığı, budama, gübreleme, sulama, tozlanma ve döllenmeye yardım konuları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebze kavramı ve diğer kültür bitkilerinden farklılıkları.Sebzelerin değişik özelliklerine göre sınıflandırılması Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Dünyada ve Türkiyede sebze tarımı ve sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Sebzelerin gen merkezleri Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Sebze bahçesi için yer seçimine etki eden faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Sebzecilik işletme şekilleri Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Sebze bahçelerinin kurulması Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara sınavı Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Sebzelerde çoğaltma teknikleri Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Sebze tohumculuğu, tohumlara yapılan ön uygulamalar ve fidecilik Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Sebzecilikte ekim nöbeti uygulamaları Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Sebze bahçelerinde toprak hazırlığı, ekim-dikim yerlerinin hazırlığı ve ekim-dikim Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler I(budama, sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, tozlanma ve döllenmeye yardım vb.) Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler II (budama, sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, tozlanma ve döllenmeye yardım vb.) Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler III(budama, sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, tozlanma ve döllenmeye yardım vb.) Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yıl sonu sınavı Ders notları ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar