DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Meyvecilik * BBP   202 4 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÖMÜR DÜNDAR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.NESİBE EBRU KAFKAS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya da ve Türkiye de yetiştirilen meyve tür ve çeşitleri, üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını anlatmak, derim sonrası ile muhafazasını ve etkili faktörleri sunmak, meyvecilikteki ilke ve kavramları öğretmek.
Dersin İçeriği
Dünya da ve Türkiye de yetiştirilen meyve tür ve çeşitleri, üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunları, meyvecilikteki ilke ve kavramlar, bahçe kurma, derim sonrası işlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ile Türkiye ve Dünya da Meyvecilik Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Türkiye ve Dünya da meyve ticareti Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Türkiye nin meyvecilik iklim bölgeleri ile bu bölgelerin özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Meyve gruplarının genel sınıflaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Meyve gruplarının genel sınıflaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu Meyve ağaçlarında dinlenme, önemi ve çiçeklerin açılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Meyve tozlanma, döllenme, dökümler, periyodisite Meyve bahçesi kurarken döllenme biyolojisi bakımından dikkat edilecek Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Meyve ağaçlarında çoğaltma teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 ARA SINAVI Ara sınav hazırlığı
10 Anaç Yetiştirilmesi, Fidanların Sökülmesi, Hendeklenmesi ve Ambalajı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Meyve bahçesi kurulması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Meyve bahçelerinde yıllık bakım işleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Meyve ağaçlarının budanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Derim ve Sonrası Meyvelerde kalite analizleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Derim ve Sonrası Meyvelerde kalite analizleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 YIL SONU SINAVI Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar