DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyojojisi * BBP   203 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYZİN KÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde meydana gelen fizyolojik olayları, mekanizmalarını, bitki genetik ve çevre faktörlerinin bitki fizyolojisi üzerine etkilerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Bitki fizyolojisinin temel kavramları, içsel ve dış faktörlerin bitki fizyolojisi üzerine etkileri, bitki fizyolojisinin iyi tanımlanmasıyla bitki büyümesi üzerinde uygulanacak fizyolojik çalışmalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki fizyolojisi dersinin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ve büyümenin tanımlanması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
2 Bitki hücre yapısı, enzimler ve işlevleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
3 Bitki su ilişkileri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
4 Bitkilerde suyun, mineral maddelerin ve organik bileşiklerin taşınması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
5 Bitkilerin mineral maddelerle beslenmesi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
6 Bitki hormonları ve işlevleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
7 Çiçek tomurcuğu oluşumu Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
8 ARA SINAVI Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
9 Tohumun yapısı, çimlenme ve dinlenme Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
10 Bitkilerde terleme (Transpirasyon) Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
11 Bitkilerde solunum Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
12 Fotosentez Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
13 Yağlar, lipidler, azot döngüsü Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
14 Bitkilerde dinlenme mekanizması, dinlenmeyi kesme uygulamaları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
15 Uygulama Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
16-17 YIL SONU SINAVI Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar