DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji * BBP   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.SİNAN ETİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekolojik kavramların öğretilmesi, canlı ve cansız çevre faktörleri ile tarımsal üretim arasındaki ilişkiler, çevre koruma bilincinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Genel ekolojik kavramlar, ekosistem ve agroekosistemler, canlıların ekolojik adaptasyonu, canlı ve cansız çevre faktörleri ve bunların tarımsal üretime etkileri, erozyon ve çevre kirliliği kavramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekolojinin tanımı, bölümleri, genel ekolojik kavramların (Biyosfer, ekosistem, kommunite, popülasyon, biyom, ekoton, habitat, flora, fauna, niş) tanıt Ders notundaki ilgili konular
2 Besin zinciri, besin piramidi, canlı- çevre etkileşimleri Ders notundaki ilgili konular
3 Agroekosistemler, Canlılarda adaptasyon Ders notundaki ilgili konular
4 Kültür canlılarının orijinleri, cansız çevre faktörlerinin genel tanıtımı Ders notundaki ilgili konular
5 Işık faktörü (Işığın kalitesi, yoğunluğu, süresi) ve bunları etkileyen faktörler Ders notundaki ilgili konular
6 Sıcaklık faktörü, ısı aktarımı, sıcaklık değişimini etkileyen faktörler, toprak ve hava sıcaklığı Ders notundaki ilgili konular
7 Sıcaklık toplamı ve soğuklama gereksinimi, Don zararları ve alınacak önlemler, yüksek ve düşük sıcaklıkların canlıların büyüme ve gelişimi üzerine et Ders notundaki ilgili konular
8 Hava ve hava hareketleri (rüzgarlar) ve canlı gelişimi üzerine etkileri Ders notundaki ilgili konular
9 ARA SINAVI Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
10 Su faktörünün (Hava nemi, sis, toprak nemi, yağışlar) canlı gelişimi üzerine etkileri Ders notundaki ilgili konular
11 Bitkilerin su gereksinimi, İklim ve tarım Ders notundaki ilgili konular
12 Toprak Faktörü (Toprağın tipi, derinliği, taban toprak özelikleri, toprak reaksiyonu, tuzluluk, toprak yorgunluğu) ve bitkilerin özel toprak istekleri Ders notundaki ilgili konular
13 Canlı (Biyotik) faktörler, Erozyon (Su ve rüzgar erozyonu), erozyona karşı alınabilecek önlemler Ders notundaki ilgili konular
14 Erozyon (Su ve rüzgar erozyonu), erozyona karşı alınabilecek önlemler Ders notundaki ilgili konular
15 Çevre kirliliği (Katı, sıvı ve gaz halindeki kirleticiler, radyoaktif kirlilik), Çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemler Ders notundaki ilgili konular
16-17 DÖNEM SONU SINAVI Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar