DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatoloji BBP   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Saadettin BALOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm kültür bitkilerinde biyotik ve abiyotik faktörler nedeniyle zarar gören bitkilerde hastalık-konukçu etkileşimleri, hastalanan bitkilerde meydana gelen fizyolojik ve anatomik değişimler, oluşan belirtiler, hastalık etmenlerinin etiyolojisi, tanınmaları, yayılma ve dağılma yolları, infeksiyon yapma koşulları, etmenlerin çoğalmaları, hayat döngüleri ve mücadele yöntemleri ile ilgili temel ve genel kavramları geliştirmektir
Dersin İçeriği
Bitki patojeni mikroorganizmaların ve abiyotik faktörlerin bitkiye verdiği zarar ve mücadelesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
2) Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
3) Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
4) Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5) Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
6) Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
7) Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
8) Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
9) Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
10) Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
11) Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
12) Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
13) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14) Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ - Tarım ve Bitki Hastalıkları, Fitopatoloji Bilimi, Tarihçe, Genel Sınıflandırma Ödev verilmesi Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Parazitizm ve Hastalık Gelişimi, Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Patojenler Bitkilere Nasıl Saldırır Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
4 Hastalıklar Ürünleri Nasıl Etkiler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
5 Bitki Hastalıklarının Genetiği ve Patojenlere Karşı Bitki Savunma Mekanızmaları Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
6 Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
7 Abiyotik Hastalıklar ve Hastalık Gelişimi Üzerine Çevrenin Etkisi Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
8 Ara Sınav İşlenilen konuları kapsayacak şekilde Yazılı Sınav
9 Prokaryotlar Tarafından Neden Olan Hastalıklar Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Fungusların Ekolojik, Ekonomik, Patolojik Özellikleri ve Sınıflandırılmaları, Funguslar Tarafından Neden Olunan Hastalıkları Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Virüsler Tarafından Neden Olunan Hastalıklar Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Diğer Hastalık Etmenleri ve Çiçekli Parazit Bitkiler Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bitki Patojenlerinin Tanılanması Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Genel Mücadele Yöntemleri, Karantina ve Sertifikasyon Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Mücadele Yöntemleri, Karantina ve Sertifikasyon Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenilen konuları kapsayacak şekilde Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar