DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Çoğaltma Yöntemleri * BBP   207 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ KÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kalite ve kantite bakımından daha iyi, stres koşullarına dayanıklı bitki çoğaltımı ve çoğaltmada uygun yöntem ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması.
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkilerinde özellikle meyvecilikte fidan üretiminde temel ilkeler, tohum, anaç, konuları ele alınmaktadır. Tohumlarda canlılık ve çimlendirme testleri, anaçların çelikle üretimi, fidan üretiminde aşı çeşitleri ve farklı aşılama teknikleri üzerinde durulmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerde çoğaltma yöntemlerine giriş. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
2 Eşeyli ve Eşeysiz (vegetatif) Çoğaltma: Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
3 Tohumların Dinlenme Fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
4 Tohumlarda çimlendirme teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
5 Çimlenmeyi Uyartıcı ve Hızlandırıcı Yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
6 Çelikle çoğaltma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
7 Ara sınav Vize
8 Daldırma ile çoğaltma ve daldırma tipleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
9 Aşı ve aşı çeşitleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
10 Çeşitli Meyve Türleri Anaçları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
11 Generatif ve Vegetatif Anaçlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
12 Aşı teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
13 Aşı teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
14 Aşı teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
15 Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
16-17 Final sınavı Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar