DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri * BBP   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Celaleddin BARUTÇULAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TACETTİN YAĞBASANLAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.LEYLA SEZEN TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkilerini içeren endüstri bitkileri, tahıllar yem bitkileri ve yemeklik dane bitkilerin tanınması, kullanım alanları, ekonomik önemleri, yetiştirme teknikleri ve karşılaşılan sorunlar konularında genel bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerini oluşturan ve ekonomik değeri yüksek olan tüm bitkiler kullanım alanlarına göre ayrı ayrı ele alınarak, morfolojik özellikleri ve adaptasyon istekleri ile yetiştirme teknikleri açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serin iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri. Ders kitabındaki ilgili konular
2 Serin iklim tahıllarında büyüme gelişme özellikleri ve morfolojik özellikleri ve yetiştirme tekniklerinin anlatımı. Ders kitabındaki ilgili konular
3 Sıcak iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin sistematiği, adaptasyon istekleri ve ekonomik önemi. Ders kitabındaki ilgili konular
4 Sıcak iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin ve yetiştirme teknikleri büyüme gelişme özellikleri ve morfolojik özelliklerinin anlatımı. Ders kitabındaki ilgili konular
5 Lif bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri. Ders kitabındaki ilgili konular
6 Yağ bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı Ders kitabındaki ilgili konular
7 Nişasta ve şeker bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı Ders kitabındaki ilgili konular
8 Tıbbi ve aromatik bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders kitabındaki ilgili konular
9 ARA SINAV Sınava hazırlanma
10 Tütün ve keyf bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders kitabındaki ilgili konular
11 Yemeklik Tane baklagillerin Ekonomik Önemi, Sistematiği. Ders kitabındaki ilgili konular
12 Yemeklik dane baklagillerin Adaptasyon İstekleri, yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders kitabındaki ilgili konular
13 Yemeklik dane baklagillerin Adaptasyon İstekleri, yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders kitabındaki ilgili konular
14 Yembitkilerinin önemi, sistamatiği, bitkisel özellikleri, adaptasyonu, yetiştirme tekniği. Ders kitabındaki ilgili konular
15 Yembitkilerinin önemi, sistamatiği, bitkisel özellikleri, adaptasyonu, yetiştirme tekniği. Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Final sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar