DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomoloji * BBP   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serdar SATAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SERDAR SATAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zoolojinin bir dalı olan Entomolojide Böceklerin, Anatomi, Fizyoloji, Ekoloji üreme ve gelişmeleri ve böceklerle savaşımını hakkında temel bilgileri öğretmek dersin amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği
Tarımsal üretimde önemli üretim kayıplarından birisi olan böceklerin, benzer canlılarla olan ortak özellikleri, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, ekolojileri, yaşam alanlar, sınıflandırılmaları ve savaşımlarının konusu dersin içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arthropoda şubesindeki sınıfların genel özellikleri ile birbirlerinden ayrımı, Hexapoda ya genel giriş ve tarımdaki ekonomik önemi İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
2 Böceklerin vücut duvarı ve yapısı İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
3 Böceklerde Baş ve uzantıları ile işlevleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
4 Thorax, Abdomen ve uzantıları İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
5 Böceklerin Kas, Sindirim ve boşaltım sistemleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
6 Böcek dolaşım, solunum, ve üreme sistemleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
7 Sinir sistemi ve duygu organları İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
8 Böceklerin üreme şekilleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
9 Ara sınav İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
10 Böceklerde gelişme ve tipleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
11 Böcek ekolojisi İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
12 Böcekler ile Kültürel, fiziksel savaşım (Temel kavramlar) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
13 Böcekler ile Biyolojik ve Kimyasal Savaşım (Temel Kavramlar), ev ödevlerinin hazırlanması tartışılması İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması
14 Entegre Mücadele Kavramı (IPM), ev ödevlerinin hazırlanması tartışılması İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması ödevler üzerine bire bir görüş alış verişi
15 Böceklerin takımlarının sınıflandırılması ve Genel Özellikleri ve ve ödevlerinin sunulması İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması ile ödevlerin ön gösterimi
16-17 Final sınavı İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar