DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Bağcılık * BBP   303 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Semih TANGOLAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.SERPİL TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEMİH TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağcılığın Türkiye ve Dünyadaki yeri, önemi ve yetiştirildiği bölgeler ile asmanın sistematiği ve organlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bağcılığın tarihçesi ve coğrafik dağılımı, Dünyada bağcılığın yapıldığı ülkeler, Dünya üzüm üretimi ve ticareti, Türkiye üzüm yetiştirme bölgeleri, Asma sistematiği, Asma türleri ve yayılış alanları. Üzümlerin ticari sınıflandırılması, asmanın morfolojisi ve anatomisi, asmanın yıllık döngüsü ve büyüme ile ilgili olaylar verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bağcılığın tarihçesi, Asmanın coğrafik dağılımı, Bağ alanında mevsimsel kültürel uygulamaların gösterilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Dünyada bağcılığın yapıldığı ülkeler, Dünya üzüm üretimi ve ticareti, Bağ alanında mevsimsel kültürel uygulamaların gösterilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Türkiye Bağcılığı, Eski ve yeni bağcılık alanları, Türkiye bağ alanı ve üzüm üretiminin bölgelere göre dağılımı, Bağ alanında mevsimsel konuların gösterilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Bağcılık alanında çalışan kuruluşlar, Üzümün besin değeri, Bağ alanında mevsimsel konuların gösterilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Asmanın sistematikteki yeri, Vitis cinsinin özellikleri (Euvitis alt cinsi, Muscadinia alt cinsi), Bağ alanında mevsimsel konuların gösterilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Asma türleri ve yayılış alanları, Amerika, Asya ve Avrupa türleri, Türlerden örnekler gösterilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Üzümlerin ticari sınıflandırılması, Sofralık üzümler, Üzüm çeşitlerinden örnekler gösterilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Şaraplık, şıralık üzümler, kurutmalık üzümler, Üzüm çeşitlerinden örnekler gösterilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 Asmanın morfolojisi ve anatomisi, Kök sistemi, Gövde ve kollar, Bir yıllık dallar, Gözler ve tomurcuklar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Yaz sürgünü,Yapraklar, Salkımlar, Taneler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Asmanın yıllık büyüme ve gelişme döngüsü, Bağ alanında mevsimsel konuların gösterilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Üzüm yetiştiriciliğini etkileyen İklim Faktörleri (Sıcaklık, güneşlenme,yağmur, dolu, oransal nem, rüzgar) Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Asma yetiştiriciliğini etkileyen, Toprak koşulları (Toprak tipi, derinliği, taban suyu yüksekliği, reaksiyonu, tuzluluğu, kireçliliği, vb.) Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Asma yetiştiriciliğini etkileyen, Toprak koşulları (Toprak tipi, derinliği, taban suyu yüksekliği, reaksiyonu, tuzluluğu, kireçliliği, vb.) Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yıl sonu sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar