DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Besl. Fizyolojisi * BBP   307 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEMİH TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerce mineral besin elementlerinin alınması, taşınması, depolanması, metabolik süreçlerde kullanılması, toprağın besin elementlerce zenginleştirilmesi, mineral elementlerin birbirleri ile antagonistik ve sinerjistik etkileşimlerinin bilinmesi. Bahçe Bitkilerinde yüksek verimlilik ve ürün kalitesi için meyve, bağ, sebze ve süs bitkilerinde gübreleme programlarının yapılması.
Dersin İçeriği
Besin elementlerinin tanıtılması, alınması ve bitki içerisinde floemde ve ksilemde taşınma ilkelerı, bahçe bitkileri türlerinde beslenme, gübreleme, fertigasyon programları yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mineral elementlerin tanıtılması, makro ve mikro elementlerin görevleri. Bahçe bitkilerinde yanlış besleme ve ortaya çıkan bozukluklar Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
2 Kökten iyon alımı, aktif ve pasif taşınım, floem ve ksilemde taşınım Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
3 Fizyolojik hastalıklar ve bunların meyve ve yapraklardaki semptomları. Bu hastalıkların giderilmesi için alınan gerekli önlemler Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
4 Bahçe bitkilerinde kullanılan gübre formları ve dozları : EC gübreleri, fertigasyon-damlama gübreleri Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
5 Bahçe Bitkilerinde gübrelerin verilme zamanı ve şekli Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
6 Topraktan ve yapraktan gübre uygulamaları, Fertigasyon ilkeleri Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
7 Sera sebzelerinde ve açıkta yetişen sebzelerde gübreleme programları yapılması, farklı sebzelerin besin gereksinimlerinin verilmesi Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
8 Ara sınav Ara sınav hazırlığı
9 Yumuşak ve sert çekirdeklilerde gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
10 Sert kabuklularda gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
11 Turunçgillerin gübrelenmesi Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
12 Zeytinlerde gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
13 Asmada gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
14 Üzümsü meyvelerde gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
15 Süs bitkilerinde gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma
16-17 Final sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar