DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Islahı * BBP   310 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT YEŞİLOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.NEBAHAT SARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çok yıllık ve tek yıllık bahçe bitkilerinde ıslahın prensipleri ve ıslah yöntemlerini kavramak, bahçe bitkileri ıslahı ve çeşit geliştirmesi konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek.
Dersin İçeriği
Tek yıllık ve çok yıllık bahçe bitkilerinin ıslahı ve özellikleri, ıslah yöntemleri, poliploidi ve kimeraların özellikleri, mutasyon ve mutagenler, bahçe bitkilerinde seleksiyon, kombinasyon, geriye melezleme ve Fı hibrit çeşit ıslahının yöntemleri, dünyadaki farklı bitkilerin gen kaynak ve merkezleri, somatik melezleme, somaklonal seleksiyon, anaçlar için ıslah stratejisi, verimlilik ile biyotik ve abiyotik koşullara dayanıklılık ıslahı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders programının sunuluşu, dersten kazanılacak öğrenme çıktıları ve bunların program çıktıları ile eşleştirilmesi, Bitki ıslahına giriş ve genetik çeşitliliğin ıslahtaki önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Islah stratejisi ve ana öğeleri, Islah stratejisinde dikkat edilmesi gerekli konular, Islahta kullanılan başlıca yöntemler üzerinde kısa bilgiler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Mutasyon ıslahının tanımı ve mutasyon tipleri, Mutasyon ıslahında başarıyı etkileyen faktörler ve dikkat edilmesi gereken özel konular, Mutasyon ıslah Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Çok yıllıklarda mutasyon ıslahı program örneği, Doku kültürü yöntemlerinin ıslahta kullanım olanakları Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Ploidi ıslahının tanımı ve önemi, Ploidi ıslahının amaçları, Poliploid bitkilerin özellikleri ve kullanılma alanları Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Seleksiyon ıslahının tanımı ve tipleri, Genotip seçimine etki eden faktörler, Seleksiyon ıslahında dikkat edilecek özel konular, Çok yıllıklarda klonal seleksiyon örneği. Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Seleksiyon ıslahı Toplu seleksiyon Teksel seleksiyon Tekrarlamalı seleksiyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Kombinasyon ıslahı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 Geriye melezleme ıslahı, Türler arası melezleme Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 Fı Hibrit (Heterozis) Islahı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 ARA SINAVI Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
12 Anaç ıslahı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Bahçe bitkilerinde dayanıklılık ıslahı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Biyotik ve abiyotik faktörlere dayanıklılık ıslahı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Bitki ıslahında kullanılan biyoteknolojik yöntemler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 YIL SONU SINAVI Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar