DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç ve Dış Mekan Süs Bitk. BBP   312 6 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan Yeşim YALÇIN MENDİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.NEZİHE KÖKSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Süs bitkileri çoğaltımı konusundaki temel kavram ve konuları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders; Süs bitkileri üretim yapıları (Sera, sıcak ve soğuk yastıklar ve sisleme üniteleri), üretim ortamları, hazırlık aşamaları, üretim materyalleri (tohum, spor, çelik, aşı, toprak altı organlar) ve bunlar ile ilgili çoğaltma yöntemleri (çelik aşı, daldırma, ayırma, toprak altı organlar, doku kültürü ile üretim.) konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim, teknoloji ve yeniliğin kazanımıyla ilgili temel bilgi
2) Production of ornamental plants and trade in the world and Turkey
3) İç ve Dış mekan süs bitkileri serası kurabilir, bakım işlemlerini gerçekleştirebilir, sorunlarını çözebilir.
4) İç ve dış mekan süs bitkileri ile ilgili temel kavramları öğrenir.
5) İç ve dış mekan süs bitkilerinin yetiştirme tekniklerini bilir.
6) İç mekan bitkilerinin sınıflandırılmasını öğrenir
7) Ekolojik isteklerine göre sınıflandırma
8) Form özelliklerine göre sınıflandırma
9) Yaprak özelliklerine göre sınıflandırma
10) Çiçek özelliklerine göre sınıflandırma
11) Atatürk Çiçeği (Euphorbia Pulcherrima) Yetiştiriciliği
12) Sardinia (Pelergonium X Hortorum) Yetiştiriciliği
13) Siklamen (C. persicum) Yetiştiriciliği
14) Küpe (Fuchsia X Hybridus D.C.) Yetiştiriciliği
15) Kamelya (Camellia Japonica Nois) Yetiştiriciliği


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada ve Türkiyede İç ve Dış mekan süs bitkilerinin durumu ve bu bitkilerin ülke ekonomisindeki yeri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 İç ve Dış mekan süs bitkilerinde üretim Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Dış mekan süs bitkileri (Ağaçlar ve Ağaçcıklar) Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Dış mekan süs bitkileri (Ağaçlar ve Ağaçcıklar) Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Dış mekan süs bitkileri (Çalılar, Sarılıcılar ve Tırmanıcılar) Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Dış mekan süs bitkileri (Çalılar, Sarılıcılar ve Tırmanıcılar) Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 ARA SINAV Ara sınav hazırlığı
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 İç mekan süs bitkileri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 İç mekan süs bitkileri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Mevsimlik Bitkiler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Çim Yetiştiriciliği, Hastalık ve Mücadelesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Süs Bitkilerinde Hastalık ve Zararlılar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Süs Bitkilerinde Hastalık ve Zararlılar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Konuların genel tekrarı Final sınavına hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar