DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj * BBP   334 6 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatıra TAŞKIN
Dersi Verenler
Doç. Dr.HATIRA TAŞKIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze ve süs bitkilerini tanıtmak, yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen sebze ve süs bitkileri tür ve çeşitlerini tanımak; bitkisel, agronomik ve ekolojik özelliklerini bilmek; üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını tartışmak; bitkilerin gen merkezleri, yetiştirme teknikleri, bahçe kurma konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arazide fidecilik hakkında bilgi verilmesi ve fide temini için farklı türlerde tohum ekiminin uygulamalı olarak yapılması Konu ile ilgili uygulama notları
2 Arazide meyve bahçesi tesisi hakkında bilgi verilmesi ve fidan dikiminin uygulamalı olarak yapılması Konu ile ilgili uygulama notları
3 Doku kültürü laboratuarında haploidizasyon tekniklerinin anlatılması ve uygulamalı yapılması Konu ile ilgili uygulama notları
4 Arazide serada ve açıkta yetiştirilen sıcak iklim sebzelerinde bakım işlerinin uygulamalı olarak yapılması. Konu ile ilgili uygulama notları
5 Arazide meyve ağaçlarında ıslah çalışmalarının anlatılması ve uygulamalı olarak yapılması Konu ile ilgili uygulama notları
6 Arazide sebzelerde ıslah çalışmalarının anlatılması ve uygulamalı olarak yapılması Konu ile ilgili uygulama notları
7 Arazide turunçgillerde çiçeklenme kriterleri, küçük meyve seyreltmeleri hakkında bilgi verilerek seyreltmenin uygulamalı yapılması Konu ile ilgili uygulama notları
8 Süs bitkilerinde doku kültürü ile çoğaltımın anlatılarak uygulamalı yapılması Konu ile ilgili uygulama notları
9 Sitoloji ve histoloji laboratuarlarında kesit alma işleminin anlatılması ve mikroskopta embriyo gelişiminin incelenmesi Konu ile ilgili uygulama notları
10 Arazide bağdaki farklı çiçek yapılarının, üzüm çeşitleri ve üzümlerde bahar dönemi budamaları hakkında bilgi verilerek uygulamalı yapılması Konu ile ilgili uygulama notları
11 Fizyoloji laboratuarında abiyotik stres fizyolojisinin anlatılarak strese dayanıklılığın bulunabilmesinde kullanılan parametrelerin uygulamalı gösteri Konu ile ilgili uygulama notları
12 Pomoloji laboratuarında üzümsü meyvelerin pomolojik analiz kriterlerinin anlatılması ve pomolojik analizin yaptırılması Konu ile ilgili uygulama notları
13 Derim sonrası fizyolojisi laboratuarında kalite analizlerinin anlatılması ve uygulamalı olarak gösterilmesi Konu ile ilgili uygulama notları
14 Moleküler genetik laboratuarında gen aktarma yöntemlerinin uygulamalı olarak anlatılması Konu ile ilgili uygulama notları
15 Öğrencilerin hazırladığı staj defterlerinin ilgili öğretim üyesi ve öğretim elemanına kontrol ettirilerek imzalatılması Konu ile ilgili uygulama notları
16-17 Öğrencilerin hazırladığı staj defterlerinin ilgili öğretim üyesi ve öğretim elemanına kontrol ettirilerek imzalatılması ve dönem sonu sınavı Konu ile ilgili uygulama notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar