DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mantar Yetiştiriciliği * BBP   350 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatıra TAŞKIN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SAADET BÜYÜKALACA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiyede yetiştiriciliği yapılan ve doğadan toplanıp tüketilen mantar türleri, üretim odaları yetişme koşulları, yöntemleri ve yetiştiricilik sorunlarını anlatmak, kompost yapımından başlayarak tüm yetiştiricilik aşamalarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında yenilebilir mantarlardan beyaz şapkalı mantar yetiştiriciliği ile ilgili olarak mantarlardan sporlarının, sporlardan misellerin ve tohumluk misellerin elde edilmesi, kompost yapımı, misellerin komposta ekimi, mantar yetiştiriciliği için gerekli ekolojik koşullar, kültürel işlemler, hasat, hastalık ve zararlılar konularını içermektedir. Mantar yetiştiriciliğinin tarihçesi ve uygulanan değişik yetiştirme sistemleri ile mantarların biyolojisi de incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği Türkiye ve Dünyada mantarcılığın tarihçesi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
2 Mantarın tanımı, sistematikteki yeri, ekonomik önemi ve besin değeri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
3 Beyaz şapkalı kültür mantarı biyolojisi ve üremesi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
4 Ekolojik istekleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
5 Mantar üretim yerleri ve sistemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
6 Mondern mantar işletmeleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
7 Kompost reçetelerinin hazırlanışı ve kompost yapımı Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
8 Yazılı sınav Bu haftaya kadar incelenen konular önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından sınav için çalışılır
9 Tohumluk misel üretimi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
10 Komposta misel ekim yöntemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
11 Örtü toprağının özellikleri, hazırlanışı ve serimi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
12 Yetiştiricilik döneminde uygulanan bakım işlemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
13 Hasat, muhafaza ve paketleme Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
14 Mantar hastalık ve zararlıları Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
15 Pleurotus spp. yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
16-17 Yazılı sınav Dönem boyunca incelenen konular kadar incelenen konular önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından sınav için çalışılır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar