DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma ve Deneme Metodları * BBP   355 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEVGİ PAYDAŞ KARGI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma, gözlem, deneme kavramları, araştırmaların planlanması, deneme desenlerinin seçilme prensipleri ve nedenleri, karşılaştırma testleri, ilişkilerin aranması gibi konuları öğretmek
Dersin İçeriği
Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ile gözlem ve deneme kavramları, Aritmetik ortalama, Geometrik ortalama, Tepe değeri, Varyans ve standart sapma, t dağılımı, khi kare dağılımı, Transformasyonlar, Denemelerin planlanması, Denemelerin tertiplenmesi, amaçları, yer seçimi, Tekrarlama sayısı ve bunu etkileyen faktörler, Deneme hatası, Parsel büyüklüğü ve şekli, Kenar tesirleri, Varyans analizinin esası, F kontrolü, LSD, Tesadüf parselleri deneme deseni, Tesadüf blokları deneme deseni, Latin karesi, Faktöriyel denemeler, Bölünen bölünmüş parseller deneme deseni, Regresyonlar, Korelasyonlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ile gözlem ve deneme kavramları Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Aritmetik ortalama Geometrik ortalama Tepe değeri Varyans ve standart sapma Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 t dağılımı khi kare dağılımı Transformasyonlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Denemelerin planlanması Denemelerin tertiplenmesi, amaçları, yer seçimi Tekrarlama sayısı ve bunu etkileyen faktörler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Deneme hatası Parsel büyüklüğü ve şekli Kenar tesirleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Varyans analizinin esası F kontrolü LSD Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Tesadüf parselleri deneme deseni Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Tesadüf blokları deneme deseni Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 ARA SINAVI Ara sınava hazırlık
10 Latin karesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Faktöriyel denemeler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Bölünen bölünmüş parseller deneme deseni Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Regresyonlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Korelasyonlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Problem çözümleri Yıl sonu sınavına hazırlık
16-17 YIL SONU SINAVI Yıl sonu sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar