DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topraksız Yetiştiricilik * BBP   364 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Topraksız bitki yetiştirmeyi öğretmek
Dersin İçeriği
Topraksız bitki yetiştirme sistemlerinin tanıtılması, topraksız yetiştiricilikte kullanılan ortamlar, topraksız yetiştiricilikte besin çözeltisi, topraksız yetiştiriciliğin avantajları ve dezavantajları konuları incelenmektedir. Ayrıca farklı bitki gruplarında, farklı topraksız yetiştiricilik sistemleri incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Topraksız yetiştiriciliğin tanımı ve sınıflandırılması Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
2 Topraksız yetiştiriciliğin avantajları ve dezavantajları Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
3 Açık ve Kapalı topraksız yetiştiricilik sistemleri Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
4 Topraksız yetiştiricilikte kullanılan inert ve organik ortamların tanıtılması-1 Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
5 Topraksız yetiştiricilikte kullanılan inert ve organik ortamların tanıtılması-2 Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
6 Ortam kültürlerinin prensipleri I (torbo kanalet, yastık vb.) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
7 Ortam kültürleri prensipleri II (kolon, yatak, tekne vb.) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
8 Ara Sınav Bu haftaya kadar işlenen konuların ders notları ve kaynak kitaplardan çalışılması
9 Su kültürleri prensipleri Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
10 Besin Çözeltisi Hazırlanması ve bitkilere verilmesi -1 Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
11 Besin Çözeltisi Hazırlanması ve bitkilere verilmesi -2 Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
12 Örnek bir topraksız yetiştiricilik sisteminin incelenmesi I (Besleyici Film Tekniğinde yetiştiricilik) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
13 Örnek bir topraksız yetiştiricilik sisteminin incelenmesi II (Kayayününde yetiştiricilik) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
14 Örnek bir topraksız yetiştiricilik sisteminin incelenmesi III (Volkanik tüf) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
15 Örnek bir topraksız yetiştiricilik sisteminin incelenmesi IV (Besin çözeltisi sisinde yetiştiricilik) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
16-17 Final sınavı Dönem boyunca işlenen konuların ders notları ve kaynak kitaplardan çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar