DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yumuşak Çekirdekli Meyveler * BBP   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ KÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tropik ve subtropk bölgelerde yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliğinin anlatılması ve ekonomik öneminin kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, yumuşak çekirdekli meyvelerin sistematiği, yayılış alanları, yetiştiriciliği sınırlandıran faktörler, üretim, ihracatı, yumuşak çekirdekli meyve çeşitleri özellikleri. Tropik ve subtropik bölgelerde yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliği, anaçları, dikim sistemleri ve kültürel işlemler vurgulanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgi ve dersin içeriğinin anlatılması Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
2 Yumuşak çekirdekli meyvelerin sistematiği, yayılış alanları, yetiştiriciliği sınırlandıran faktörler. Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
3 Türkiye yumuşak çekirdekli meyve üretimi ihracatı, dünya pazarındaki yeri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
4 Yumuşak çekirdekli meyve çeşitleri özellikleri. Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
5 Subtropik bölgelerde yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
6 Ilıman iklim bölgelerinde yumuşak çekirdekli meyvelerin yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
7 Yumuşak çekirdekli meyve anaçları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
8 Ara Sınav Ara sımav
9 Yumuşak çekirdekli meyve anaçları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
10 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde dikim sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
11 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde dikim sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
12 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde farklı anaçlarda uygulanacak budama sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
13 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde farklı anaçlarda uygulanacak budama sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
14 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde farklı anaçlarda uygulanacak budama sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
15 Final Sınav Final sınavı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar