DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sert Kabuklu Meyveler * BBP   403 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.SALİH KAFKAS1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.NURGÜL FETİYE TÜREMİŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Badem, fındık, antep fıstığı, ceviz, gibi sert kabuklu meyvelerin tarımsal yönden önemi, sert kabuklu meyvelerin yetiştiricilğinin temel prensipleri ve fizyolojisi öğretilmektedir.
Dersin İçeriği
Badem, Fındık, antep fıstığı, gibi sert kabuklu meyve türlerinin ekolojik istekleri, çeşitleri, anaçları ve türlere özgü yetiştirme teknikleri ile kültürel uygulamalar ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Sert kabuklu meyvelerin sistematiği, dünyadaki ve Türkiye deki üretim ve ekonomisi, pomolojik bakımından sınıflandırılması, morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bahçe tesisi, derim ve meyvelerin muhafazası konularına değinilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sert Kabuklu Meyve Türleri Önemi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
2 Sert Kabuklu Meyvelerin Dünyada ve Türkiye de Yetiştiricilik Alanları Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
3 Fındık türünün ekolojik istekleri, çeşitleri, döllenme biyolojisi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
4 Fındık türünün anaçları, yetiştirme teknikleri, bahçe tesisi, bakımı, meyve derimi ve muhafazası Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
5 Badem türünün ekolojik istekleri, çeşitleri, döllenme biyolojisi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
6 Badem anaçları, yetiştirme teknikleri, bahçe tesisi, bakımı, meyve derimi ve muhafazası Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
7 Antepfısığı türünün ekolojik istekleri, çeşitleri, döllenme biyolojisi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
8 Ara Sınav Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
9 Ara Sınav Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
10 Ceviz ekolojik istekleri, çeşitleri, döllenme biyolojisi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
11 Ceviz anaçları, yetiştirme teknikleri, bahçe tesisi, bakımı, meyve derimi ve muhafazası Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
12 Kestanenin ekolojik istekleri, çeşitleri, döllenme biyolojisi, anaçları, yetiştirme teknikleri, bahçe tesisi, bakımı, meyve derimi ve muhafazası Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
13 Diğer Sert Kabuklu Meyveler Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
14 Diğer Sert Kabuklu Meyveler Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
15 Sert kabuklu Meyvelerin Endüstrisi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar