DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Serin İklim Sebzeleri * BBP   407 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.İLKNUR SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Serin iklim veya kışlık sebzelerinin tanıtılması ve yetiştiriciliğinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Serin iklim isteyen ülkemiz ve dünya sebzeciliğinde ekonomik olarak yetiştiriciliği en yaygın yapılan Amaryllidaceae, Apiaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Compositae familyaları sebzelerinden soğan, sarımsak, pırasa, havuç, lahana, karnabahar, brokoli, turp, ıspanak, havuç, marul vb türleri incelenmektedir. Her türde, dünyada ve ülkemizdeki üretim alanları ve miktarları, kullanılan çeşitler, bitkinin botanik yapısı, ekolojik istekleri, çoğunlukla açıkta yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri ile hastalık ve zararlıları tanıtılması ve mücadele yöntemleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Soğanın botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, su, toprak) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi
2 Soğan sebzesinin yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
3 Pırasanın botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, su, toprak) ve yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
4 Sarımsağın botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su), yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
5 Beyaz baş lahana, kırmızı lahana ve Brüksel lahanasının botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve lahanaların yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
6 Karnabahar ve brokkolinin botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve karnabahar ve brokoli yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
7 Alabaş, şalgan ve turpun botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve alabaş, karnabahar ve turpun yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
9 Havuç sebzesinin botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
10 Havuç sebzesinin yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
11 Enginarın botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve enginar yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
12 Marulların botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
13 Marul sebzelerinin yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
14 spanak sebzesinin botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve ıspanak yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
15 Maydanoz sebzesinin botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve maydanoz yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması
16-17 Final Sınavı Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar