DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitk. Biyot. Uygulamaları * BBP   451 7 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
Prof.Dr.SAADET BÜYÜKALACA1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SALİH KAFKAS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojinin uygulama alanlarının teorik ve uygulamalı olarak öğretmek
Dersin İçeriği
Biyoteknolojiye giriş ve bahçe bitkilerinde biyoteknoloji, Meristem ve sürgün ucu kültürünün bahçe bitkilerinde kullanımı, Embriyo kurtarma ve bahçe bitkilerinde kullanımı, doku kültüründe çelikleme ile tek boğum kültürü ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Haploidizasyonun ile anter kültürü ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Ginogenesis ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Somatik embryogenesis ile organagenesis ve bahçe bitkileride kullanımı, Nükleik asit uygulamalarında kullanılan birimler, çözeltiler ve solüsyonlar, Bitki dokusundan DNA izolasyonu, İzole edilen DNAların kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi, Polimeraz zincir reaksiyonu, Marköre dayalı seleksiyon, Moleküler markör teknikleri ve verilerin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknolojiye giriş ve bahçe bitkilerinde biyoteknoloji, Ders ile ilgili notlarının okunması
2 Meristem ve sürgün ucu kültürünün bahçe bitkilerinde kullanımı, Ders ile ilgili notlarının okunması
3 Embriyo kurtarma ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Ders ile ilgili notlarının okunması
4 doku kültüründe çelikleme ile tek boğum kültürü ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Ders ile ilgili notlarının okunması
5 Haploidizasyonun ile anter kültürü ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Ders ile ilgili notlarının okunması
6 Ginogenesis ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Ders ile ilgili notlarının okunması
7 Somatik embryogenesis ile organagenesis ve bahçe bitkileride kullanımı Ders ile ilgili notlarının okunması
8 ARA SINAV Ders ile ilgili notlarının okunması
9 Nükleik asit uygulamalarında kullanılan birimler, çözeltiler ve solüsyonlar, Ders ile ilgili notlarının okunması
10 Bitki dokusundan DNA izolasyonu, Ders ile ilgili notlarının okunması
11 İzole edilen DNAların kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi, Ders ile ilgili notlarının okunması
12 Polimeraz zincir reaksiyonu, Ders ile ilgili notlarının okunması
13 Marköre dayalı seleksiyon, Ders ile ilgili notlarının okunması
14 Moleküler markör teknikleri ve verilerin değerlendirilmesi Ders ile ilgili notlarının okunması
15 FİNAL SINAVI Ders ile ilgili notlarının okunması
16-17 FİNAL SINAVI Ders ile ilgili notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar