DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örtü Altı Meyve-bağ Yetiştiriciliği * BBP   460 8 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYZİN KÜDEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SEMİH TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Örtü altı meyve ve bağ yetiştiriciliği, önemi, yetiştirilme teknikleri, erkenci meyve deriminin üreticiye ve dolayısıyla Ülkemize sağlayacağı ekonomik avantajlarının anlatılması
Dersin İçeriği
Örtü altı meyve ve bağ yetiştiriciliğine giriş, örtü altında yetiştiriciliğinin durumu, örtü altında yetiştirilen meyve türleri, örtü altı meyve yetiştiriciliğinde kullanılan sistemler örtü altı meyve yetiştiriciliğinin avantaj ve dezavantajları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örtü Altı Meyve Yetiştiriciliğine Giriş Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
2 Uygulama Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
3 Örtü Altında Yetiştiriciliğinin Dünyadaki ve Türkiyedeki Durumu Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
4 Uygulama Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
5 Örtü Altında Yetiştirilen Meyve Türleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
6 Uygulama Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
7 Örtü Altı Meyve Yetiştiriciliğinde Kullanılan Sistemler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
8 YARIYIL SINAVI Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
9 Örtü Altı Meyve Yetiştiriciliğinin Avantaj ve Dezavantajları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
10 Uygulama Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
11 Özel firmalara teknik gezi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
12 Erkenci üzüm yetiştiriciliğinin avantajları ve bağcılıkta örtüaltı yetiştiriciliğin önemi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
13 2. ARA SINAV Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
14 Örtüaltında yetişen üzüm çeşitleri ve anaçlar, kullanılan teknikler ve plastikler altında uygulanan bazı kültürel faaliyetler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
15 Uygulama Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
16-17 Final Sınavı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar