DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Hastalıkları BKP   370 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Saadettin BALOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm sebze, meyve ve süs bitkilerini içeren bahçe bitkilerinde biyotik ve abiyotik faktörler nedeniyle zarar gören bitkilerde hastalık-konukçu etkileşimleri, hastalanan bitkilerde meydana gelen fizyolojik ve anatomik değişimler, oluşan belirtiler, hastalık etmenlerinin etiyolojisi, tanınmaları, yayılma ve dağılma yolları, infeksiyon yapma koşulları, etmenlerin çoğalmaları, hayat döngüleri ve mücadele yöntemleri ile ilgili temel ve genel kavramları geliştirmektir
Dersin İçeriği
Bahçe bitkilerinde zararlı olan fungal,bakteriyel ve viral hastalık etmenleri ile abiyotik faktörlerin neden olduğu hastalıklar, tanılanması, etiolojisi, epidemiyolojisi ve mücadeleleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki sağlığı alanında bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde sorun olan hastalıklar ile ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
2) Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
3) Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
4) Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
5) Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
6) Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
7) Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
8) Bahçe bitkilerinde hastalıklara dayanıklılık çalışmaları ile ilgili temel bilgiler ve startejiler kazanılır
9) Pratik yetiştiricilik konularında özelliklşe sorun olan hastalıklar için pratik çözümler üretme yeteneği gelişir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe bitkileri ve hastalıkların önemi, fitopatolojinin temel kavramlarının tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sert Çekirdekli meyve ağaçlarında fungal ve bakteriyel hastalılar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sert Çekirdekli meyvelerde Virüs ve benzeri hastalıklar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yumuşak Çekirdekli meyve ağaçlarında fungal ve bakteriyel hastalılar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yumuşak Çekirdekli meyvelerde Virüs ve benzeri hastalıklar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bağlarda ve üzümsü meyvelerde Fungal, viral ve bakteriyel hastalıklar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sert kabuklu meyvelerde fungal, bakteriyel ve viral hastalıklar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınav işlenilen konularıkapsayacak şekilde Yazılı Sınav
9 Turunçgillerde ve diğer subtropik (nar-incir- zeytin vd) meyvelerde fungal ve bakteriyel hastalıklar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Turunçgillerde ve diğer subtropik meyvelerde (nar-incir- zeytin vd) virüs ve benzeri hastalıklar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Solanaceae sebzelerinde (domates, biber, patlıcan) fungal, viral ve bakteriyel hastalıklar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kabakgillerde sebzelerinde (hıyar, kabak, kavun, karpuz) funga, viral l ve bakteriyel hastalıklar Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Baklagil sebzelerinde (bakla, bezelye, fasulye vd) fungal, viral ve bakteriyel hastalıklar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Minör sebzeler ile yaprağı yenelerde fungal, bakteriyel ve viral hastalıklar ve mücadele Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Muhtelif süs bitkilerinde önemli hastalıklar ve mücadelelri Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final sınavı işlenilen konularıkapsayacak şekilde Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar