DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mücadele Yöntemleri BKP   383 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM HALİL ELEKCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FEYZULLAH NEZİHİ UYGUR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ALİ ERKILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde verim kayıplarına neden olan hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otlara karşı kullanılan mücadele yöntemleri (yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal) hakkında örneklere dayalı detaylı ve pratiğe yönelik bilgiler vermek ve öğretmek.
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlar hakkında genel bilgiler, yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri ve uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal zararlılarla savaşta temel bilgileri ile tarımsal zararlılarla savaşta kültürel önlemler ve fiziksel savaşım yöntemleri öğrenir.
2) Tarımsal zararlılara karşı mekaniksel savaşım yöntemlerinin kullanılmasını öğrenir.
3) Tarımsal zararlılara karşı biyolojik savaşım yöntemleri ve biyoteknik savaşım yöntemlerinin kullanılmasını öğrenir.
4) Tarımsal zararlılara karşı kimyasal savaşım yöntemleri ve kullanılmasını öğrenir.
5) Tarımsal zararlılara karşı tüm savaşın prensiplerini öğrenir.
6) Abiyotik ve biotik bitki hastalıkları (fungus, bakteri, virüs, viroid, fitoplasma, spiroplasma vb.) ile mücadelede kültürel önlemler ve fiziksel yöntemleri öğrenir.
7) Bitki hastalık etmenleri ile mücadelede erken uyarı modellerini öğrenir.
8) Bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan kimyasal savaş yöntemlerinden Koruyucu fungisitlerin, aktif maddeleri ve uygulama metodlarını öğrenir.
9) Bitki hastalık etmenlerine karşı Sistemik fungisitler, aktif maddeleri ve etki mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
10) Yabancı otlarla mücadeleye karar verme kriterleri ve dikkat edilecek parametreleri öğrenir.
11) Yabancı otlara karşı kimyasal mücadele prensiplerini öğrenir.
12) Kimyasal mücadelede kullanılacak herbisitleri öğrenir.
13) Yabancı otlarla mücadelede entegre mücadele prensipleri ve uygulamasını öğrenir.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
2 Tarımsal zararlılarla savaşta temel bilgileri ile tarımsal zararlılarla savaşta kültürel önlemler ve fiziksel savaşım yöntemler. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
3 Tarımsal zararlılara karşı mekaniksel savaşım yöntemlerinin kullanılması ve uygulaması. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
4 Tarımsal zararlılarla savaşta temel bilgileri ile tarımsal zararlılarla savaşta kültürel önlemler ve fiziksel savaşım yöntemler. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
5 Tarımsal zararlılara karşı kimyasal savaşım yöntemleri ve kullanılması. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
6 Tarımsal zararlılara karşı tüm savaş uygulama prensipleri. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
7 Abiyotik ve biotik bitki hastalıkları (fungus, bakteri, virüs, viroid, fitoplasma, spiroplasma vb.) ile mücadelede kültürel önlemler ve fiziksel yöntemleri . Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav. Yazılı Sınav
9 Bitki hastalık etmenleri ile mücadelede erken uyarı modelleri. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
10 Bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan kimyasal savaş yöntemlerinden koruyucu fungisitlerin, aktif maddeleri ve uygulama metodları. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
11 Bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan kimyasal savaş yöntemlerinden Sistemik fungisitler, aktif maddeleri ve etki mekanizmaları ve uygulama yöntemleri hakkında temel bilgiler verilmesi. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
12 Yabancı otlarla mücadeleye karar verme kriterleri ve dikkat edilecek parametreler. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
13 Yabancı otlara karşı kimyasal mücadele prensipleri. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
14 Kimyasal mücadelede kullanılacak herbisitler. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
15 Yabancı otlarla mücadelede entegre mücadele prensipleri ve uygulaması. Ders notları ve görsel sunular. Anlatım
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar