DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Sebze İşl. Tek. * GM   380 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Asiye AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ASİYE AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyve ve sebze işleme teknolojisi prensipleri ve uygulama alanları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Meyve sebzelerin dondurarak, kurutarak, konserve ederek muhafazası Domates salçası ve reçel ve marmelat işleme teknolojileri Teknoloji konularına göre bazı analizlerin uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyve ve sebzelerin ön hazırlık işlemleri Kaynak Okuma
2 Meyve ve sebzelerin ön hazırlık işlemleri Kaynak Okuma
3 Dondurarak dayandırma ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
4 Dondurarak dayandırma ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
5 Konserve teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
6 Konserve teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
7 Konserve teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
8 ARA SINAV konuların çalışılması
9 Konserve teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
10 Domates salçası işleme teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
11 Domates salçası işleme teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
12 Reçel ve marmelat işleme teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
13 Reçel ve marmelat işleme teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
14 Kurutma teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
15 Kurutma teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Kaynak Okuma Analiz raporlarının hazırlanması
16-17 YIL SONU SINAVI Tüm konuların çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar